This project is read-only.

Windows XP i Token

Verzija 3.x FiskalidacijaDEV DLL/EXE/COM podržava i rad na Windows XP (SP2 ili noviji), pri čemu se za rad koristi naš servis za fiskalizaciju.

Kako bi fiskalizacija bila moguća i na Windows XP, potrebno je instalirati verziju 3.x za Windows XP (upute su ovdje), nakon čega je potrebno podesiti token koji se koristi za prijavu na naš servis.

Podržane su sve web metode koje se koriste za komunikaciju sa CIS-om, bilo na test bilo na produkcijskom okruženju (echo, poslovni prostor, fiskalizacija racuna, provjera grešaka).

U ovom dokumentu je opisano kako se podešava Token.

 

DLL

Kod pozivanja bilo koje metode koja komunicira sa CIS-om, potrebno je:

  • postaviti token kroz app.config datoteku, kao u ovom primjeru:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration>  <appSettings>    <add key="token" value="moj token"/>    <add key="ArhivirajXmlPoruke" value="false"/>    <add key="ParsirajXmlPoruke" value="false"/>  </appSettings> </configuration>

  • postaviti token direktno kroz kod, kao u primjeru:

Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav cis = new CentralniInformacijskiSustav();
cis.Token = "moj_token";

 

COM

Za COM, potrebno je postaviti token kao i ovom primjeru:

Dim o

Set o = CreateObject("Raverus.FiskalizacijaDEV.COM.CentralniInformacijskiSustav")

o.Token = "moj_token"

 

EXE

Za EXE je token potrebno postaviti u Raverus.FiskalizacijaDEV.EXE.exe.config datoteci. Ispod  </userSettings> je potrebno dodati:

<appSettings>
<add key="token" value="moj_token"/>
<add key="ArhivirajXmlPoruke" value="false"/>
<add key="ParsirajXmlPoruke" value="false"/>
</appSettings>

 

NAPOMENA: ArhivirajXmlPoruke i ParsirajXmlPoruke se ne koriste i vrijednost za ova dva parametra nema nikakvog utjecaja na rad aplikacije.

 

Token možete zatražiti ovdje: https://www.fdev.hr/Token

 

Last edited Oct 11, 2016 at 12:00 PM by nrasinec, version 4

Comments

No comments yet.