This project is read-only.

Upute za nadogradnju sa v2.0 na v3.x

Upute za nadogradnju se razlikuju prema tome da li koristite .NET DLL, COM ili EXE.

Ako i dalje planirate koristiti Windows XP, pogledajte dio koji se odnosi na ovaj OS.

 

DLL

Ako vaša aplikacija koristi .NET DLL, potrebno je:

  1. Unutar Visual Studia (ili drugog razvojnog okruženja) referencirajte Raverus.FiskalizacijaDEV.dll verzije 3.0
  2. Promijenite Target Framework na minimalno .NET Framework 4.5
  3. Build

 

COM

Za rad preko COM-a, potrebno je:

  1. Pokrenite registraciju verzije 3.0: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe Raverus.FiskalizacijaDEV.COM.dll /codebase (obratite pažnju da se RegAsm.exe pokreće iz .NET 4.x ili više verzije foldera)
  2. Prema potrebi referencirajte verziju 3.0 u svoj projekt ili pozivajte odgovarajuće metode direktno (pogledajte primjere ovdje)

 

EXE

Za korisnike koji koriste EXE, potrebno je:

  1. Kopirajte verziju 3.0 datoteka iz EXE mape preko stare verzije istih datoteka (Raverus.FiskalizacijaDEV.EXE.exe, Raverus.FiskalizacijaDEV.dll i Raverus.FiskalizacijaDEV.EXE.exe.config) - prije kopiranja obratite pažnju na postojeće vrijednosti u staroj config datoteci

 

Windows XP

Podržana je minimalno verzija XP-a sa SP2 i instaliranim .NET v2.0.

Upute za instalaciju su iste kao i gore, uz napomenu da je potrebno kopirati odgovarajuće datoteke iz WindowsXP foldera.

Korisnici Windows XP trebaju imati token za spajanje na proxy web servis koji obavlja komunikaciju sa CIS-om. Više ovdje: https://fiskalizacija.codeplex.com/wikipage?title=Verzija%203.x%20-%20Windows%20XP%20i%20Token

 

Last edited Oct 11, 2016 at 12:01 PM by nrasinec, version 7

Comments

No comments yet.