FiskalizacijaDev 1.2

Rating:        Based on 5 ratings
Reviewed:  3 reviews
Downloads: 4532
Change Set: 16798
Released: Nov 7, 2012
Updated: Nov 25, 2012 by nrasinec
Dev status: Beta Help Icon

Recommended Download

Application Any CPU .NET 2.0
application, 19K, uploaded Nov 7, 2012 - 879 downloads

Other Available Downloads

Application All versions and platforms
application, 308K, uploaded Nov 7, 2012 - 758 downloads
Application EXE
application, 28K, uploaded Nov 7, 2012 - 568 downloads
Application COM
application, 25K, uploaded Nov 7, 2012 - 495 downloads
Example Sample
example, 36K, uploaded Nov 7, 2012 - 752 downloads
Application Delphi verzija (by marekius)
application, 2351K, uploaded Nov 16, 2012 - 384 downloads
Application Compact Framework DLL (by dotVip)
application, 9K, uploaded Nov 24, 2012 - 131 downloads
Source Code Compact Framework Solution sa primjerom (by dotVip)
source code, 140K, uploaded Nov 24, 2012 - 177 downloads
Application Fiskalizacija.DOS.SysTray.EXE (by bbanko))
application, 44K, uploaded Nov 25, 2012 - 218 downloads
Source Code Fiskalizacija.DOS.SysTray Solution (by bbanko)
source code, 30K, uploaded Nov 25, 2012 - 170 downloads

Release Notes

Verzija 1.2. je, prije svega, odgovor na novu verziju Tehničke specifikacije (v1.1.) koja je objavljena prije nekoliko dana.
Pored novosti vezanih uz (sitne) izmjene u spomenutoj novoj verziji Tehničke dokumentacije, projekt smo prošili sa nekim dodatnim feature-ima od kojih je većina proizašla iz vaših prijedloga - hvala :)

Novosti u v1.2. su:
- Neusuglašenost zahtjeva (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/645)
- Sample projekt - iznosi se množe sa 100 (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/644)
- Ispraviti adresu Status web servisa u SAMPLE projektu (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/642)
- Nadogradnje vezane uz odgovor koji vraća CIS (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/637)
- Exe - url adresa servera (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/632)
- Iz XML-a odgovora koji sadrži grešku, dohvatiti poruku i kod greške (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/628)
- Razvoj primjera u VB umjesto C# (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/624)
- Implementirati funkciju za izračunavanje zaštitnog koda (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/619)
- Implementirati podršku za Timeout kod komunikacije sa CIS-om (http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/618)

Pored gore nabrojanih stvari, riješene su još i neke sugestije iz dicsussions-a, prije svega vezano uz EXE i COM: http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/658 i http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/649


Kolega marekius je zaslužan za Delphi verziju; prema njegovim riječima testirano je na Delphi 2010, dok za Delphi 7 treba samo promjeniti dio koda tj indy. Više o ovome na http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions

Kolega dotvip je zaslužan za Compact Framework verziju - više na http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/404185; dokumentacija je unutar source code ZIP-a.

Kolega bbanko je zaslužan za SysTray tool - dokumentacija je na http://www.dosprinter.net/Fiskalizacija/

Reviews for this release

     
Perfektno !
by MaytiOne on Dec 7, 2012 at 9:27 PM
     
Bolja i opširnija dokumentacija je jedina stvar koja nedostaje ovom odličnom projektu.
by dkustec on Nov 26, 2012 at 11:51 AM
     
Dobro debagirano, puno (možda i previše) "fičera", jednostavno za korištenje. Ukupno: Vrlo upotrebljivo! Još samo da je EXE malo više "frendly" prema DOS okruženjima...
by gmacarol on Nov 22, 2012 at 7:24 PM