Xamarin Android

Mar 21, 2017 at 11:31 PM
Dali je netko implementirao ili ima iskustva sa raverus riješenje za fiskalizaciju na xamarin android-u ??
Mar 27, 2017 at 5:22 PM
Kako da popišem xml a da nije sa SingXml metodom /ona mi neradi

<DigestValue> ??</DigestValue>
<SignatureValue>??</SignatureValue>

Ove dvije vrijednosti mi još nedostaju, dali postoji drugi naćin?
Apr 4, 2017 at 12:51 PM
Da li si uspio riješiti ovo, zanima i mene pošto mislim raditi projekt na xamarinu koji će trebati fiskalizaciju ?
Apr 4, 2017 at 7:43 PM
Još ništa...
Javi ako šta neđeš...