Zakon o fiskalizaciji (pročišćeno)

Feb 16, 2017 at 5:25 PM
Edited Feb 16, 2017 at 5:25 PM
Ako koga zanima, pročistio sam originalni zakon iz 2012. sa dodacima iz 2016. u ovom PDF-u.