Fiskalizacija 4.5 / Linux

Dec 22, 2016 at 6:25 PM
Edited Dec 22, 2016 at 6:26 PM
Dali je netko možda exe verziju upogonio da radi na linux-u sa Mono

Ima problem u ovom djelu

using (Stream requestStream = request.GetRequestStream())
{
    requestStream.Write(by, 0, by.Length);
}

na liniji request.GetRequestStream() MonoDeveloperu javlja
System.Net.WebException: Error: SecureChannelFailure (The authentication or decryption has failed)

Hvala !!
Dec 27, 2016 at 8:44 PM
Da li je proradilo? :)
Da nije do verzije Mona?

Danas sam probala kod sebe. Na računalu sa Monom 3.1.0 ne radi, javlja 'send failure' prilikom echo testa.
Na drugom računalu, sa Monom 4.6.2 radi, treba još samo certifikate staviti pa da budem 100% sigurna da je sve ok.

Istražujući danas malo negdje sam pročitala da Mono prije verzije 3.12 nema podršku za TLS 1.2, pa je vjerojatno do toga.
Dec 28, 2016 at 12:00 AM
Meni ne radi ni sa 4.6.2 :( u MonoDeveloperu javlja greški..
Dali echo radiš na test ili produkciju ?
Ja sam nešto pročitao da mono će dobiti podršku za TLS1.2 tek na 4.8.0...