NuGet Reposiory: Kad cete objaviti najnovije verzije u NuGet Repo?

Nov 13, 2016 at 3:34 PM
Kad cete (i namjeravate li) objaviti najnoviju verziju u NuGet Repo kako bi ljudi jednostavnije mogli updateati i koristiti? Zadnja je objavljena davno i to verzija 2.0

P.S. Ako treba kakva pomoc oko toga, stojim na raspolaganju.
Nov 14, 2016 at 9:31 AM
Nismo planirali objavu na NuGet-u, ovo kaj je gore je neko rješenje koje nije naše :)

Ako ima interesa za to, javite: https://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/1164