Referenciranje COM 2.0 i 3.1, ista imena, traži se source 2.0

Oct 27, 2016 at 8:41 AM
Edited Oct 27, 2016 at 8:56 AM
Pokušao sam referencirati (nakon registriranja) obje verzije unutar VB6 projekta.
Imaju ista imena ( Raverus_FiskalizacijaDEV_COM ) pa mi to nije uspjelo.

Je li moguće referencirati obje verzije unutar istog projekta? Ako da, što je potrebno napraviti?
Ako ne, može li netko složiti COM verziju 3.1 s drugim imenom?

Hvala!
Oct 27, 2016 at 1:23 PM
Instaliraj VS2012, izmjeni naziv projekta i nazive u funkcijama. (Kroz "find and replace" vrlo jednostavno) . Rebuildaj dll. Ostalo već znaš. Treba ti par minuta za sve to i trebalo bi raditi.
Oct 28, 2016 at 10:26 AM
Edited Oct 28, 2016 at 10:40 AM
Hvala, DejanK, radi bez problema. Trebalo je promijeniti i GUID za tlb. Jedino bi bilo ispravnije da napravim to sa starom verzijom inače ću imati posla sa svakom slijedećom.

Ima li negdje source verzije 2.0 koji je do nedavno bio dostupan u source code?
Ako ne, može li netko od admina dodati ovdje? (https://fiskalizacija.codeplex.com/releases/view/97679)

Hvala
Oct 28, 2016 at 11:13 AM
Svaku prethodnu verziju možeš povući sa TFS-a, tako i v2.0 - pogledaj pod history u Team Explorer u VS-u.