Fiskalni račun sa iznosom participacije HZZO-a

Oct 18, 2016 at 10:54 AM
Pozdrav i pitanje,

Radi se o jednoj optičarskoj radnji koja u nekim gotovinskim računima ima i iznos participacije na teret HZZO-a (okviri, dioptrijska stakla i sl.).
Znači npr. u računu od 840 kn (osnovica 800 kn, PDV 5% = 40 kn), HZZO participira sa 300 kn, kupac plaća preostalih 540 kn.

Kako bi trebao izgledati zahtjev za fiskalizaciju takvog računa, u kojem se nalazi i participacija HZZO-a (participira se dio iznosa računa) ?
Oct 18, 2016 at 1:22 PM
A po meni ( nemoj baš uzeti zdravo za gotovo ), fiskalizira se samo iznos koji se naplati, bilo u novčanicama, karticama itd.
Znači bez onoga kaj kaj participira HZZO.
Valjda :)
Oct 18, 2016 at 2:21 PM
Na račun staviti stvarni iznos okvira, leća itd. i kao dodatnu stavku iznos participacije HZZO-a sa negativnim predznakom - 300 kn tako da kupac mora platiti samo svoje troškove od 540 kn.

Iznos za HZZO od 300 kn nije podložan fiskalizaciji i naplaćuje se preko aplikacija koje je certificirao HZZO.
Marked as answer by 321robert on 10/27/2016 at 2:53 AM
Oct 24, 2016 at 12:11 PM
Po zakonu o fiskalizaciji ono što nije podložno fiskalizaciji je sudjelovanje u troškovima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ).

Po meni:
Korisnik (optičarska radnja) mora izdati dva računa - jedan za HZZO i jedan za pacijenta/dopunsko osiguranje.

Ovisno o tipu plaćanja od strane pacijenta fiskaliziras/nefiskaliziras racun.
HZZO račun je umanjen za plaćanje pacijenta.
HZZO je uvijek tip plaćanja "transakcija" pa njega nema potrebe fiskalizirati.