FiskalizacijaDev 2.0 na WIN 64 bita

Dec 18, 2015 at 5:14 PM
Pozdrav,
može li FiskalizacijaDev 2.0 raditi na 64 bitnim windowsima?

javlja se greška kod pozivanja dll-a. "Can't create object...."

ima li neko rješenje?
Dec 20, 2015 at 10:11 AM
RDC cert treba instalirati u "Trusted root certification aut..." a ne defaultno i sve radi.

na svim dosadašnjim instalacijama RDC sam instalirao u defaultne lokacije.