Certifikat nije izdan od strane FINA-e

Dec 8, 2015 at 2:07 PM
Danas su nam se počeli javljati neki korisnici, koji su, eto, izgubili certifikat/password certifikata, pa su od FINA-e zatražili novi.

Nakon uspješnog preuzimanja novog certifikata i pokušaja spajanja na produkcijsi CIS, dobivali su grešku "Certifikat nije izdan od strane FINA-e".

Nakon par sati loptanja između FINA-e i Porezne, u FINA-i su se napokon izjasnili da su jučer nešto mijenjali vezano uz root certifikate.

Dakle, u slučaju javljanja ove poruke, potrebno je pobrisati postojeće FINA root certifikate i ubaciti nove, koje možete skinuti s FINA-inih stranica.
Jan 29, 2016 at 10:06 AM
nrasinec, sto se tiče root certifikata, jesi li novi rdc i subordinirani instalirao u trusted root ? Da li su oni vezani za nove produkcijske cert?
Feb 12, 2016 at 11:37 AM
Nama se također javilo nekoliko novih korisnika koji su pri fiskaliziranju računa dobili grešku:
      <tns:Greske>
        <tns:Greska>
          <tns:SifraGreske>s002</tns:SifraGreske>
          <tns:PorukaGreske>Certifikat nije izdan od strane FINA-e.</tns:PorukaGreske>
        </tns:Greska>
      </tns:Greske>
Produkcijski server na kojem se vrši fiskalizacija je Windows 2008 R2 i dosad je bio instaliran prvi RDC (SHA1: 4c:4b:ed:f2:a8:d7:64:c1:fe:dc:81:af:d6:37:0f:50:30:7a:0a:12)
Izbrisao sam taj i instalirao 3 nova s adrese http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10758 u Trusted Root Certification Authorities (pod Local Computer).
To su Fina Root CA (SHA1: 62:02:bf:16:9a:f2:7f:a6:7e:d0:ce:c6:6b:78:2b:83:22:61:26:e9), Fina RDC 2015 (SHA1: d8:86:43:90:c7:6c:9b:71:f0:40:4f:f3:76:fc:38:fd:73:78:7d:08) i Fina RDC-TDU 2015 (SHA1: 1c:f5:2f:38:06:4b:fa:95:1e:45:b2:f3:9c:de:3f:d5:13:31:35:cd)
Onda se pak korisnicima sa starim FISKAL-1 certifikatima vraćao prazni odaziv od strane FINA-e, pa sam vratio stari RDC (uz 3 nova instalirana) i sada je u redu.