Spor proces fiskalizacije

Sep 3, 2015 at 2:21 PM
prije 5 dana proces fiskalizacije je počeo veoma dugo da traje. Na jednom računaru je brza. Na druga dva je spora. Šta bi mogao biti problem? folder odgovor i zahtjev imaju puno fajlova. A log file je 100mb. Fiskalizacija je preko dll-a Raverus.FiskalizacijaDEV.dll

hvala