Postupak oporezivanja marže

Sep 8, 2014 at 9:58 AM
Pozdrav,
Ima li netko iskustva ili uputu o postupku oporezivanja marže kod prodaje rabljenih vozila.
Na jednoj diskusiji (o tur. agenc) se spominje.

Željko