Stopa PDV-a 0%

Jul 14, 2014 at 6:23 PM
Tek sada izrađujem program za fiskalizaciju zaa vlastitu upotrebu te me zanima kako Vi radite sljedece:
Račun sadrži dvije stavke:
1 Proizvod 1 – Cijena 100 kn – PDV 25% (25kn)
2 Proizvod 2 – Cijena 100 kn – PDV 0% (0kn)
Da li XML racuna punite:
<tns:Pdv> 
<tns:Porez> 
 <tns:Stopa>25.00</tns:Stopa> 
 <tns:Osnovica>100.00</tns:Osnovica> 
 <tns:Iznos>25.00</tns:Iznos> 
</tns:Porez> 
<tns:Porez> 
 <tns:Stopa>0.00</tns:Stopa> 
 <tns:Osnovica>100.00</tns:Osnovica> 
 <tns:Iznos>0.00</tns:Iznos> 
</tns:Porez> 
</pdv>
ili
<tns:Pdv> 
<tns:Porez> 
 <tns:Stopa>25.00</tns:Stopa> 
 <tns:Osnovica>100.00</tns:Osnovica> 
  <tns:Iznos>25.00</tns:Iznos> 
 </tns:Porez> 
</tns:pdv>
<tns:IznosOslobPdv>100</tns:IznosOslobPdv>
jer koliko je meni poznato nulta stopa PDV-a je ukinutaa početkom 2013

Zahvaljujem unaprijed
Jul 14, 2014 at 7:12 PM
Tomislave,

ispravan je prvi način.
Marked as answer by tomislavg on 7/14/2014 at 11:31 AM
Jul 15, 2014 at 11:28 AM
Edited Jul 15, 2014 at 11:31 AM
Koji PDV 0? Gdje ste to našli? U RH postoje 3 stope PDV-a: 25%, 13% i 5%.
Ako se radi da niste u sustavu PDV-a tada se XML tagovi za PDV ne popunjavaju.
Istina postoje izuzeci (diplomatska predstavništva...), ali kod njih nema miješanja stopa, sve ide 0% i ne prikazuje se.
Jul 15, 2014 at 12:00 PM
Edited Jul 15, 2014 at 12:00 PM
Upoznat sam da ne postoji stopa od 0%.

Kako je moguće da na računu postoje stavke koje su oslobođene plaćanja od PDV-a (medicinske usluge) iste negdje treba prikazati unutar poruke.
Jul 15, 2014 at 4:39 PM
Nema više obračuna PDV-a po nultoj stopi, ima onih 10 slučajeva oslobođenih plaćanja PDV-a.

vvrbane je točno odgovorio na pogrešno pitanje. Tvoj Proizvod 2 ne može imati nultu stopu PDV-a, nego može biti oslobođen PDV-a, tako da je ispravan donji primjer.
Marked as answer by tomislavg on 7/16/2014 at 1:51 AM
Jul 15, 2014 at 5:03 PM
Edited Jul 16, 2014 at 9:51 AM
Tumaćenje porezne:
<tns:Pdv> 
<tns:Porez> 
 <tns:Stopa>25.00</tns:Stopa> 
 <tns:Osnovica>100.00</tns:Osnovica> 
 <tns:Iznos>25.00</tns:Iznos> 
</tns:Porez> 
</pdv>
<tns:IznosOslobPdv>100</tns:IznosOslobPdv>