Skupni računi..

Jul 12, 2014 at 8:07 AM
Pozdrav,

Zanima me kako rješavate skupne račune (ukoliko to koristite).

Znači određena pravna osoba konzumira svakodnevno u nekom ugostiteljskom objektu. Uredno se za svaku konzumaciju izdaje R1 transakcijski račun i fiskalizira se.

Na kraju mjeseca, ta pravna osoba traži skupni račun. Jasno mi je da to netreba fiskalizirati, ali me zanima da li je to na neki način propisano zakonom i koje elemente takav račun treba sadržavati (osim uobičajnih). Pretpostavljam da slijednost računa ovdje ne igra ulogu s obzirom da su već izdani računi za svaku konzumaciju.

Hvala
Jul 15, 2014 at 9:33 AM
Edited Jul 15, 2014 at 9:34 AM
Hm, mislim da pojam skupnog racuna ne postoji, jer ako si vec kreirao racun na kraju svakog dana, taj "skupni racun" nema nikakvu knjigovodstvenu/pravnu vrijednost.

Kod virmanskog placanja koristim otpremnice za svakodnevnu konzumaciju i na kraju mjeseca od tih otpremnica kreiram racun.
Takodjer, posto se uplata vrsi virmanom, taj racun se ne treba fiskalizirati.
Jul 15, 2014 at 11:26 AM
Kolega je sve vrlo dobro objasnio. No, ništa vam ne brani da napravite rekapitulaciju izdanih računa. Ta rekapitulacija ne smije imati formu računa, jer to nije račun, već samo njihov zbroj u određenom vremenskom periodu.
No, ono što vas muči je vjerujem interna organizacija. Ako treba fakturirati mjesečno tada se trebaju izdavati Otpremnice koje se ne fisklaiziraju, a te otpremnice se u nekom vremenskom periodu mogu fakturirati, kako je kolega objasnio.
Jul 16, 2014 at 10:13 AM
Hvala vam na odgovorima. Preporučio sam korisniku da izdaje otpremnice, ili "drži" svojeg kupca kao otvorenu narudžbu pa mu izda jedan račun za ukupnu konzumaciju.

Još jednom, najljepše zahvaljujem.
Jul 16, 2014 at 10:32 AM
Ne zaboravite da bi bilo pametno osigurati:
  • da se fakturirane otpremnice ne mogu višestruko fakturirati
  • da otpremnice imaju status 'Fakturirano' nakon što su fakturirane
  • da omogućite korisniku filtrirati sve otpremnice, ali i fakturirane i nefakturirane
  • da na ispisu računa prikažete vezne dokumente - otpremnice po kojima je taj račun generiran sa datumom otpremnica (to je vrlo bitno jer je to datum isporuke)
  • da po Zakonu o PDV-u morate isporučeno fakturirati sa datumom tekućeg mjeseca u kojem je roba isporučena
  • da račun ima sve elemente sukladno Zakonu o fiskalizaciji
Jul 16, 2014 at 5:25 PM
Lukavo je osigurati se da korisnik ne ospori račun tako da se na otpremnicu stavi ime, prezime i potpis konzumenta. Uz račun priložiti otpremnice tako da se mogu prekontrolirati, a pogotovo ako na otpremnici ima 6 piva.
Jul 17, 2014 at 10:44 AM
Panjich wrote:
Hvala vam na odgovorima. Preporučio sam korisniku da izdaje otpremnice, ili "drži" svojeg kupca kao otvorenu narudžbu pa mu izda jedan račun za ukupnu konzumaciju.

Još jednom, najljepše zahvaljujem.
Mislim da narudžba ne drži vodu. Kupa mora imati ili račun ili otpremnicu na izlazu iz objekta, narudžba mislim da ne zadovoljava taj uvjet.