OpenERP tj. Odoo fiskalizacija

Jun 30, 2014 at 10:35 PM
Ima li tko gotov modul za fiskalizaciju za Open ERP v7 ili Odoo v8?
Našao sam par primjera na netu, ali radi se o netpotpunom kodu, a neznam pyton?
Jul 10, 2014 at 10:16 AM
Edited Jul 10, 2014 at 10:17 AM
Našao na Github-u kod za fiskaluzaciju sa pyton-om.
Imam i primjer neispravnog koda za modul za fiskalizaciju za OpenERP v7.
Ako se nitko ne javi za koji tjedan idem sam u izradu OpenERP v7 i v8 modula za fiskalizaciju (naravno kad nabubam pyton za par dana).