Petak 13, prestao mi raditi fiskal.jar modul za fiskalizaciju

Jun 13, 2014 at 8:55 PM
Edited Jun 13, 2014 at 10:11 PM
Molim za pomoć. Tijekom današnjeg dana ne fiskaliziraju mi se računi. Poruka iz jave je:
SEVERE: SAAJ0009: Message send failed
Neznam što se mijenjalo danas, ali na poreznoj sam pročitao da :
U petak, 13. lipnja 2014. ističe valjanost poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije.
A``` Tip greske: 1. Datum: 2014-06-13 17:05:49 - Greska kod: posalji SOAP poruku (prošao timeout ili greška kod slanja)
com.sun.xml.internal.messaging.saaj.SOAPExceptionImpl: com.sun.xml.internal.messaging.saaj.SOAPExceptionImpl: Message send failed
at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.client.p2p.HttpSOAPConnection.call(HttpSOAPConnection.java:148)
at hr.filiphorvat.SoapSender.sendMessage(SoapSender.java:75)
at hr.filiphorvat.SoapSender.posalji(SoapSender.java:35)
at hr.filiphorvat.FiskalRacun.posalji(FiskalRacun.java:330)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
at php.java.bridge.JavaBridge.Invoke(JavaBridge.java:1044)
at php.java.bridge.Request.handleRequest(Request.java:417)
at php.java.bridge.Request.handleRequests(Request.java:500)
at php.java.bridge.http.ContextRunner.run(ContextRunner.java:145)
at php.java.bridge.ThreadPool$Delegate.run(ThreadPool.java:60)
Caused by: com.sun.xml.internal.messaging.saaj.SOAPExceptionImpl: Message send failed
at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.client.p2p.HttpSOAPConnection.post(HttpSOAPConnection.java:278)
at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.client.p2p.HttpSOAPConnection.call(HttpSOAPConnection.java:144)
... 12 more
Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(SSLSocketImpl.java:1902)
at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:276)
at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:270)
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1338)
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(ClientHandshaker.java:154)
at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Handshaker.java:868)
at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Handshaker.java:804)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1032)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1328)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1355)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1339)
at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.afterConnect(HttpsClient.java:515)
at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:185)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1090)
at com.sun.net.ssl.internal.www.protocol.https.HttpsURLConnectionOldImpl.getOutputStream(HttpsURLConnectionOldImpl.java:220)
at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.client.p2p.HttpSOAPConnection.post(HttpSOAPConnection.java:235)
... 13 more
Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
Jun 15, 2014 at 7:24 AM
http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/FiskalizacijaNovo.aspx

Objavljeno: 10.06.2014
Obnova poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr
​U petak, 13. lipnja 2014. ističe valjanost poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije. U tijeku je postupak obnove certifikata i isti će biti implementiran na strani sustava Porezne uprave za fiskalizaciju u petak, 13. lipnja 2014. Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnicka specifikacija za korisnike_v1.2.
Jun 15, 2014 at 5:19 PM
Problem je bio u Fiskal.jks datoteci. imao sam neki stari stari certifikat koji je istekao baš na petak,13/6 . Kreirao mi je jedan vaš prijavljeni korisnik novi fiskal.jks sa tekućim Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat-om RDCca.cer i sve radi kao i prije.