Kad bi barem CIS imao/mogao ...

Mar 10, 2014 at 8:32 AM
Otvaram ovu temu, bilo bi zanimljivo čuti prijedloge stvari za koje bi bilo dobro da se ugrade u neku novu verziju.

Već se dosta toga spomenuto (npr. @veky: tipa provjere zaprimnjenosti računa kroz SOAP metodu, pa onu glupost sa nepovezanošću računa i poslovnog prostora ako se pp ne prijavi), sve su ideje dobrodošle :)
Mar 10, 2014 at 8:37 AM
Dobiti poslijedni broj račun poslan CIS-u. U slučaju kvara na blagajni da se ili nastavi dalje sa radom (ako je sve uredu) ili otvara novo blag. mjesto (ako nešto ne štima).
Mar 11, 2014 at 2:17 PM
Edited Mar 11, 2014 at 2:22 PM
Nije baš vezano za temu ali ja osobno mislim da je trebalo omogućiti pristup DEMO SERVERU kroz sučelje koje ima PU, barem nama koji smo zatražili demo certifikat...
Mar 13, 2014 at 10:53 AM
Misliš na njihov backend? I proširivanje novih metoda je znanstvena fantazija, a kamoli tek pristup backendu.
Mar 30, 2014 at 8:19 PM
Mogao bi preboljet dječje bolesti oko vremena računa (ima dosta postova, čak i novijeg datuma). Problem je u graničnom slučaju kad se račun šalje na 59 sekundi, a CIS zaprima 1-2 sekunde kasnije, znači u slijedećoj minuti. Ovo je "riješeno" izostavljanjem sekundi kao sastavni dio računa, zapravo se samo smanjio problem na svaki 60-i račun, u prosjeku.
Vrijeme računa bi trebalo biti ono koje se dostavi PU, kao i PDV i svi ostali podaci.