CIS - promjena IP adrese

Coordinator
Oct 28, 2013 at 8:55 AM
Danas objavljeno, mijenja se IP adresa CIS-a: http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=728&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=http%3A%2F%2Fwww.porezna-uprava.hr%2FStranice%2FNaslovnica.aspx

Tko god, unutar FiskalizacijaDEV.dll, EXE, COM koristi DNS naziv, kako je i navedeno u tehničkoj specifikaciji, ne bi trebao imati nikakvih problema u radu niti ne treba ništa mijenjati.
Da li će se promjena IP adrese propagirati kroz DNS bez problema - ostaje za vidjeti :)
Oct 28, 2013 at 9:57 AM
problem su firewall-i koji propuštaju promet prema staroj adresi...
zna li netko možda koja je nova adresa???
Oct 28, 2013 at 10:31 AM
Problem sa CIS servisom u testnoj i produkcijskoj okolini, javlja CIS nedostupan, rađeno sve po tehničkoj dokumentaciji.
Visual Basic aplikacija, dosadašnji CisUrl - o.cisurl="https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService"
Pričekati neko vrijeme da li će proraditi ili ... !?
Coordinator
Oct 28, 2013 at 10:34 AM
@master2010 - ne znam na što misliš, no, i testni i produkcijski CIS rade kako treba, barem do nas nije došla nikakva vijest da postoje neki problemi...
Oct 28, 2013 at 11:30 AM
Isprićavam se greska je kod mene, testni i produkcijski CIS rade Ok, samo je problem što dobivam da je STATUS CIS SERVSA = yellow, a ne green kao što je do sada bio slućaj, a koji sam koristio kao pokazatelj da li je CIS dostupan ili nedostupan !
Moram provjeriti što znaći ovo "yellow" .
Coordinator
Oct 28, 2013 at 11:33 AM
Od jučer smo prestali sa održavanjem statusa testnog servisa (https://www.fdev.hr/Status/Status-CIS-Servisa.aspx) jer smo mišljenja da je taj servis ispunio svoju svrhu i da više nema potrebe za tako nečim. Vidi i: https://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/407259
Oct 28, 2013 at 12:49 PM

Zaista, jučer i danas u mojim različitim aplikacijama, ne radi fiskalizacija. Ne znam što učiniti. Možda imate neku ideju?!
Coordinator
Oct 28, 2013 at 12:57 PM
@slavica, citiram:
"
Od jučer smo prestali sa održavanjem statusa testnog servisa (https://www.fdev.hr/Status/Status-CIS-Servisa.aspx) jer smo mišljenja da je taj servis ispunio svoju svrhu i da više nema potrebe za tako nečim. Vidi i: https://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/407259
"
Oct 28, 2013 at 1:03 PM

Isto i meni i to u svim aplikacijama
Oct 28, 2013 at 1:03 PM

ja govorim o produkciji - ne radi
Oct 28, 2013 at 1:09 PM

Hvala
Coordinator
Oct 28, 2013 at 1:19 PM
Citiram odgovor iz APIS-a:
"
Poštovani,
Sukladno Tehničkoj specifikaciji za korisnike servis je dostupan na definiranom URL-u i obavezno je korištenje DNS imena za pristup servisu.
Napominjemo kako je korištenje IP adrese isključivo na Vašu odgovornost i da se ista može u bilo kojem trenutku promijeniti bez prethodne najave.
Nova IP adresa servisa nakon promjene 29.10.2013. će biti: 185.20.29.1 cis.porezna-uprava.hr
"
Oct 28, 2013 at 9:18 PM
master2010 wrote:
Isprićavam se greska je kod mene, testni i produkcijski CIS rade Ok, samo je problem što dobivam da je STATUS CIS SERVSA = yellow, a ne green kao što je do sada bio slućaj, a koji sam koristio kao pokazatelj da li je CIS dostupan ili nedostupan !
Moram provjeriti što znaći ovo "yellow" .
Pozdrav, također dobivam poruku YELLOW i u testnom i u produkcijskom okruženju, a računi normalno prolaze. Da li ste otkrili što napraviti da se poruka više ne pojavljuje?
Coordinator
Oct 29, 2013 at 7:38 AM
Oct 29, 2013 at 10:45 AM
Coordinator
Oct 29, 2013 at 10:48 AM
Ne, ne mijenja se - URL-ovi ostaju isti, mijenjaju se IP adrese. Ova promjena ne bi trebala brinuti nikoga tko nema firewall, proxy ili sl. gdje su explicitno korištene IP adrese.