Fiskalizacija računa sa storniranim predujmom

Oct 24, 2013 at 8:01 AM
Zna li itko gdje je i kako propisano kako fiskalizirati račune za isporuku dobara/usluga koji su (djelomično) već naplaćeni kroz račun za predujam, a u svezi s promjenama Zakona o PDV-u i pripadajućeg mu Pravilnika? (Za one koji nisu još upućeni: nema više storno računa za predujam, već se iznos za plaćanje i porezi u samom računu za isporuku umanjuju za iznose prethodno izdanih -i fiskaliziranih- računa za predujam.)
Po mom mišljenju, prema Tehničkoj specifikaciji, npr. račun potpuno plaćen predujmom bi se trebao slati sa iznosom 0,00 (nula) kuna, a budući da nema poreza, ne treba PDV element u slogu zahtjeva?
Kako se novim izmjenama propisuje i da račun za predujam sadrži sve elemente kao i svi ostali računi, prema tome mora imati i stavke, već je time u računu za predujam određena i porezna skupina (25,10,5%) kojom se treba obračunati porez u predujmu. Ukoliko se predujam upotrijebi u računu koji nema istu poreznu strukturu (što nije nedopušteno), nastaje račun na npr. 0,00 kn, a koji ima (pozitivni ili negativni) iznos poreza (npr. predujmio kruh a kupio čavle ili obrnuto). Kako je ovo ispravno fiskalizirati??
Ima još zanimljivih situacija (npr. predujam po 25%, a račun za robu se izda kada Linić digne stopu na 27%), ali i sami možete zamisliti koje su se sve nelogične situacije otvorile ovom nepotrebnom promjenom.
Još radim promjene u samom programu, pa ću tek vidjeti kako će na takve zahtjeve odgovarati CIS u testnom okruženju, ali bi me ipak i ranije zanimalo ako netko već ima konkretna iskustva.
Oct 24, 2013 at 8:03 AM
Mislim da se ovdje radi o klasičnoj situaciji u kojoj jedan zakon propisuje jedno (Zakon o PDV-u), a drugi zakon nije u skladu sa time (Zakon o fiskalizaciji).
Oct 24, 2013 at 8:17 AM
Ja ne mislim, nego sam uvjeren da je tako. Ali, prepuštam to pravnicima, ekonomistima i inspektorima.
Zasad me najviše zanima hoće li produkcijski CIS prihvatiti račun na 0,00 kn sa stopom 25%, osnovicom 80 i porezom 20, te stopom 5%, osnovicom -95,24 i porezom -4,76 kn (račun za čavle za sto kuna plaćen predujmom za kruh na sto kuna)?
Oct 24, 2013 at 10:21 AM
Edited Oct 24, 2013 at 10:31 AM
Na testnom CIS-u prošao račun potpuno plaćen predujmom - iznos 0,00 kn, bez elementa Pdv u zahtjevu. Način plaćanja sam mu poslao 'O' (ostalo), jer ne postoji 'N' u Tehničkoj specifikaciji za 'Ništa' :-)

Još jedno zanimljivo pitanje: ako račun za robu/uslugu od 150,00 kn djelomično 'pokrijem' predujmom od 100,00 kn, a ostalih 50,00 kn kupac plati npr. gotovinom (ili komu je draže 'novčanicama'), što šaljem pod NacinPlac elementom? 'G' ili 'O'? Specifikacija kaže:
U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod 'Ostalo'.
To se može tumačiti i kao dva načina plaćanja (predujmom i gotovinom), pa je 'O', ali bukvalno se može shvatiti da zatvaranje računa predujmom nije plaćanje, pa bi trebalo staviti 'G', što je i logičnije, jer se u ovom slučaju račun šalje sa preostalim iznosom za plaćanje 50,00 kn, koji i jesu plaćeni gotovinom.

I ne znam, jel svi spavate ili jedino meni ovo nije jasno, pa me puštate da se mučim?
Oct 24, 2013 at 10:56 AM
Edited Oct 24, 2013 at 10:57 AM
Prošao i račun na 625,00 kn čavala 'pokriven' s predujmom od 625,00 kn za kruh:
<tns:Pdv>
  <tns:Porez>
   <tns:Stopa>25.00</tns:Stopa>
   <tns:Osnovica>500.00</tns:Osnovica>
   <tns:Iznos>125.00</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
  <tns:Porez>
   <tns:Stopa>5.00</tns:Stopa>
   <tns:Osnovica>-595.24</tns:Osnovica>
   <tns:Iznos>-29.76</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
</tns:Pdv>
<tns:IznosUkupno>-0.00</tns:IznosUkupno>
<tns:NacinPlac>O</tns:NacinPlac>
Dakle, iznos za platiti je 0,00 kn, ali ima razliku poreza 125,00 - 29,76 = 95,24 kn zbog plaćenog 5% u predujmu i obračunatog 25% u računu.

Meni to super, a vama?
Oct 24, 2013 at 2:08 PM
Edited Oct 24, 2013 at 2:11 PM
Ne bi htio da me krivo shvatite, no meni tu nema ništa sporno.
Ovako kako je poslano i fiskalizirano, ne da je dobro nego je jedino moguće i ispravno rješenje.
Naravno, CIS ništa od tih podataka ne validira, tako da su pitanja kako ovo može proći, da li će mi ovo proći i slična - bespredmetna.
Oct 24, 2013 at 6:53 PM
Edited Oct 24, 2013 at 6:53 PM
Slažem se sa Stankijem.
Bilo bi nam jednostavnije da PU investira u hardware koji može sažvakati potrebne validacije (već ima postava na tu temu).
Usput, kako si uspio dobiti -0.00 kn?
Oct 24, 2013 at 7:31 PM
@stanki - Otvaranjem ove diskusije sam samo htio da me netko uputi gdje se može naći zvaničan stav o ovome, jer (ne bih htio niti da ti mene krivo shvatiš) ne bih se s tobom složio da je to jedino moguće rješenje. U prvom slučaju koji sam naveo (za račun bez preostalog iznosa za plaćanje i potpunim poništavanjem poreza u računu za predujam i za robu/uslugu) moguće bi bilo i rješenje da se ipak pošalje element 'Pdv', prvo sa osnovicom i porezom iz stavki računa, pa još jednom sa suprotnim iznosima za stornirani predujam - to bi odgovaralo zakonski propisanom izgledu (ispisu) računa, a bilo bi bliže i analogiji sa drugim primjerom. Tu sam postavio i pitanje o ispravnom sadržaju elementa 'NacinPlac' za račune koji nisu u potpunosti pokriveni predujmom (doplaćeni gotovinom, čekovima, karticom...). Ne da mi se sada previše komplicirati, ali ima još par stvari koje bi se mogle 'i ovako i onako'. Tehnička specifikacija nije mijenjana od promjene Zakona o PDV-u, a sjeti se da je (i na ovim diskusijama) pitanje fiskalizacije gotovinskih računa za predujam bilo predmet rasprava dok napokon PU (kao i uvijek, debelo post festum) nije dalo svoje mišljenje.

@damir_ - Kako se ne slažem sa Stankijem, znači ne slažem se ni s tobom. Ali što se tiče validacije, pasala bi mi ko budali šamar, ali ne gajim neke nade. A što se tiče kako sam dobio -0,00, to su ti male tajne velikih majstora pogrešnog zaokruživanja prije/poslije oduzimanja. Ali, što to smeta, Stanki kaže da je tako jedino moguće i ispravno. A i CIS je i to progutao. Barem testni. Ipak, čista petica iz pažljivog čitanja, meni je promaklo.
Oct 25, 2013 at 12:12 AM
PBDudek wrote:
@damir_ - Kako se ne slažem sa Stankijem, znači ne slažem se ni s tobom. Ali što se tiče validacije, pasala bi mi ko budali šamar, ali ne gajim neke nade. A što se tiče kako sam dobio -0,00, to su ti male tajne velikih majstora pogrešnog zaokruživanja prije/poslije oduzimanja. Ali, što to smeta, Stanki kaže da je tako jedino moguće i ispravno. A i CIS je i to progutao. Barem testni. Ipak, čista petica iz pažljivog čitanja, meni je promaklo.
Progutat će i produkcijski server. Što se tiče toga da nema validacije, izbjegli smo probleme sa Apisom, ali korisnici nemaju puno argumenata za izbjeći kaznu 10.000,00-5000.000,00 Kn. Ima tu još argumenata, ali sve je to retorika pa ne bi duljio.
Što se tiče predujmova, više ih nema. Nema više KUF/KIF predujmova. To su redovni računi i u tom kontekstu ih treba promatrat. Možda nam komplicira stvar, možda je nekom srušilo koncepciju programa...
Ostalo nam je način plaćanja. Zna se način plaćanja svakog računa pa i konačnog računa.
Ovog časa vidim dva specifična momenta.
Konačni račun iznosi 0,00 Kn. Tko može reći čime je plaćeno 0 kuna?
Višestruki predujmovi, različito plaćeni (Mladen o zlatnim polugama na https://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/439745). Tu se nisam složio s njim, jer ne mogu izdati neki dokument sa pretpostavkom da mi netko drugi MORA stavit pečat i potpis.

P.S.
PBDudek na onom knjigovodstvenom forumu si im bacio masnu kost na ovu temu. 50 postova "u ništa". Knjigovođe.
Oct 25, 2013 at 5:42 AM
**damir_ wrote:**
...ne mogu izdati neki dokument sa pretpostavkom da mi netko drugi MORA stavit pečat i potpis.
Pratio sam onomad navedenu diskusiju i budući da nisi odgovorio na zadnje Cvrčkove i Mladenov postove, pretpostavio sam da si se složio s njima. I moje je mišljenje i koliko znam takva je i knjigovodstvena praksa - svaki račun koji se izdaje poslovnom partneru na negativan iznos (a to može biti storno već izdanog računa za robu/uslugu kod povrata robe od kupca/neizvršenja usluge/nezadovoljstva kupca kvalitetom..., to može biti naknadno financijsko odobrenje po prethodno izdanom računu kao nagrada za plaćanje u roku, na ukupan iznos prometa kupca u nekom razdoblju..., i dosad su to bili storno računi za predujam), dakle kod takvih računa je obavezno slanje kupcu u dva primjerka sa napomenom da na jednom primjerku upišu u kojem poreznom razdoblju su izvršili ispravak (umanjili) svoj pretporez i ovjerenog ga vrate prodavatelju kao 'signal' da i on smije obračunati (umanjiti) svoj porez u svojoj poreznoj prijavi. Svrha ovoga je da slučajno državna blagajna ne bi bila na šteti ako prodavatelj umanji svoj porez prije nego kupac umanji svoj pretporez. I to je još uvijek tako.
...Što se tiče predujmova, više ih nema. Nema više KUF/KIF predujmova. To su redovni računi i u tom kontekstu ih treba promatrat.
Ne znam što si s ovim htio reći, ali računi za predujam i njihova storna su i prije bili 'redovni' računi, i kao i svi ostali morali su se uvoditi u Knjige računa. Promjena od novog Zakona o PDV-u je samo u tome da su ukinuti storno računi za predujam pri 'iskorištavanju' prethodno uplaćenih predujmova u računima za robu/usluge, dakle, recimo to tako, 'realizacije' predujmova. To ne znači da nije moguće i dalje izravno stornirati prethodno izdan račun za predujam po uplati kupca kada on odustane od kupnje ili prodavatelj ne može obaviti isporuku, te mu se uplaćeni iznos vraća.

A propos knjigovođa i diskusija s njima, i mene uvijek iznova čudi koliko se mogu raspisati a da ništa konkretno ne kažu. Nakrljali su pet stranica postova da bi svi zašutjeli čim je izašao članak u RRIF-u (8. mj. 2013.) koji je paušalno dao par najjednostavnih primjera izdanih računa i njihovih knjiženja u Glavnoj knjizi. Sva prethodna pjenjenja o tome kako je ta promjena suprotna knjigovodstvenim standardima i lošija od dotad ustaljenog načina zamukla su - jer eto tako piše u RRIF-u (koji je valjda veća referenca od svih nedorečenih Zakona i Pravilnika). Niškoristi.
Oct 28, 2013 at 2:14 PM
Ha, nisam vidio onih -0.00! Dobra fora! :)
Oct 28, 2013 at 2:19 PM
Edited Oct 28, 2013 at 2:19 PM
"Zvaničnih stavova" o mnogo čemu još uvijek nema i slažem se da je krajnje vrijeme da netko preuzme odgovornost i precizno i točno odgovori na mnoga otvorena pitanja koja nas muče.
Ovako ispada da se sami snalazimo, istražujemo i patimo da korisnicima pružimo neki odgovor i rješenje iako to uglavnom i nije u našoj domeni.
RRIF, RIF, TEB, RIPUP i ostali su u sličnoj situaciji, tako da im ne zamjeram previše.