Predujmovi

Jul 18, 2013 at 10:44 AM
Bok,

Vezano uz zadnje promjene, sad bi storno računa predujma trebao biti na samom računu isporuke i svi podaci vezani uz taj storno moraju biti iskazani i na računu i zatim u knjizi računa u dva reda.

To znači da za svaki račun moram imati dva kompleta vrijednosnih podataka, razradu po vrstama poreza, i sve to na dnu, najprije u plus, pa minus pa razlika. I onda kod knjiženja ovog računa isto mora sve ići u masu redova po kontima.

Jesam li to dobro razumio ili ima neki način da se izvučem iz ove situacije gdje jedan račun mora imati sve zbirne podatke u duplo.
Jul 18, 2013 at 1:07 PM
Imaš raspravu na http://www.forum.hr/showthread.php?t=787884 pa ako se snađeš, javi...
Jul 20, 2013 at 11:51 AM
Možeš ostaviti poveznicu na račun za predujem pa ti ne trebaju dva kompleta podataka. Vječna dilema: ipak napraviti redundanciju podataka da si sada olakšam život uz nadu da kasnije to neću previše platiti ;)

Ne vezano uz sve ovo, idemo si priznat nešto. Kad mislimo da zakonodavac nepotrebno kompicira stvar, volimo tu stvar riješiti popreko.
Imamo tu i olakotnih okolnosti, jer ima puno propisa koji se u praksi ne primjenjuju i za koje nitko nikad nije kažnjen. Često to iziskuje puno radnih sati, a korisnik nije zadovoljan jer "svi rade na onaj jednostavniji način".
Jul 20, 2013 at 12:43 PM
Edited Jul 20, 2013 at 12:43 PM
Ne kužim od kuda (macZgb) podatak da svaki račun mora imati dva skupa podataka i na kraju i razliku.
Zakon u Članku 159. Pravilnika kaže: (citiram)
(2) Pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje se račun u kojem porezni obveznik
od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje PDV obračunan na primljeni predujam. Na
tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam. (kraj citata)

Po meni je dovoljno iskazati prvu stavku (roba/usluga) u minusu, stvarnu stavku u prodajnoj vrijednosti i na kraju iskazati PDV na razliku.
Ne vidim nigdje da se ekspicitno traži iskazivanje PDV-a u 2 reda, a posebno ne u Poreznim evidencijama.

U računu na kojem je storniran predujam mora biti poveznica sa predujmom: "broj izdanog računa za primljeni predujam".