Magento i InchooFiskalizacija, komunikacija sa serverom porezne

Jun 18, 2013 at 10:24 AM
Pozdrav,

Planiram koristiti na jednom projektu InchoFiskalizacija ekstenziju na Magentu.

Vidim da ekstenzija manje više sve rješava sama. S druge strane vidim da informacije koje fina treba primiti manje više jesu na računu.

Zanima me što točno ekstenzija šalje nazad fini od informacija, to jest šalje li im sve podatke koje standardni magento račun sadržava?