Virman na blagajni

Apr 24, 2013 at 10:38 AM
Edited Apr 24, 2013 at 10:40 AM
Pozdrav, molim imam jednu dilemu. Ako je plaćanje virmanom na blagajni, onda imam napravljen slijedeći sistem:

Interni br. računa|fiskalni br. računa|način plaćanja|slanje na Finu
12345001|1001/1002/0001|gotovina|Da
12345002|prazno|virman|Ne
12345003|1001/1002/0002|gotovina|Da

Da li je ovo ispravno ili trebam popuniti te praznine fiskalnim brojem i slanjem na Finu ili...?
Apr 24, 2013 at 11:19 AM
Edited Apr 24, 2013 at 11:26 AM
P:Ukoliko se isti slijed računa koristi za račune plaćene gotovinom i račune koji de biti plaćeni virmanski (koji ne podliježu fiskalizaciji), šalje li se i virmanske račune u PU? Ukoliko ih se ne šalje, onda će postojati rupe u slijedu brojeva računa koji su poslani u PU?
O:Porezna uprava prilikom dodjele JIR-a neće provjeravati slijednost računa, već prilikom nadzora i dodatnih analiza. Bitno je da postoji slijednost računa u knjigovodstvu poreznog obveznika i da je jasno propisana internim aktom obveznika fiskalizacije. Znači u postupku fiskalizacije izdavanja računa postojat će „rupe“ u brojevima računa koji se fiskaliziraju, ako obveznik fiskalizacije utvrđuje istu slijednost računa i za račune koji se naplaćuju na račun.

Dakle, interni broj računa ti više nije važan koliko je fiskalni koji MORA biti na računu jer je tako propisano zakonom i internim aktom kojeg imaš. Ako je putem virmana, račun jednostavno ne fiskaliziraš i to je to. Spominjalo se ovo barem 2 puta ovdje a i imaš istu temu samo 4 topica ispod ovog.
Apr 24, 2013 at 1:33 PM
Mislim da imaš krivu numeraciju ako je gornji primjer točan tj ako nije lapsus. brojRačuna/poslProstor/naplatniUređaj. Tebi se mijenja naplatni uređaj a ne broj računa.