Prekoračenje roka za naknadnu verifikaciju

Apr 18, 2013 at 8:09 AM
molim savjet: što napraviti ako korisnik ne odradi naknadnu verifikaciju računa u roku od 2 dana?
hvala
Apr 18, 2013 at 9:43 AM
Pošalji to što prije. Korisnik može poslati dopis ili zatražiti razgovor u svojoj PU i obrazložiti događaj. Eventualno može priložiti i tvoje pismeno objašnjenje. I otići svake nedjelje na misu.