proslijeđivanje certifikata u ZastitniKodIzracun

Apr 4, 2013 at 8:28 PM
Mogu li kako proslijediti certifikat iz .pfx datoteke u ZastitniKodIzracun? Koristim VB6.

Inače pozivam certifikat iz CS-a, jer mi je svuda samo jedan certifikat. Sada imam slučaj da moram baratati sa dva cert na istom računalu pa se moram prilagoditi.


Hvala!
Apr 4, 2013 at 8:48 PM
mikula_os wrote:
Mogu li kako proslijediti certifikat iz .pfx datoteke u ZastitniKodIzracun? Koristim VB6.

Inače pozivam certifikat iz CS-a, jer mi je svuda samo jedan certifikat. Sada imam slučaj da moram baratati sa dva cert na istom računalu pa se moram prilagoditi.


Hvala!
cStrZk = myObject.ZastitniKodIzracunCertifikatDatoteka(gPathCertifikata, gPWDCertifikata, cMaticniBroj, cDatum, CStr(mBrojRacuna), gOznakaPoslovnogProstora, NaplatniUredjaj, cIznRac)

Parametri ti sve govore :certifikat, ,PWD certifikata, OIB firme, datum,broj racuna,poslovni prostor,naplatni uređaj i iznos racuna.
Apr 4, 2013 at 9:31 PM
Hvala, nisam znao da postoji ZastitniKodIzracunCertifikatDatoteka
Idem probati.