Numeracija računa 1/1/1 ili može i 1-1-1?

Mar 16, 2013 at 3:37 PM
Nisam našao u dokumentaciji PU je li obavezno numerirati račune sa kosim crtama "/" ili se može za razdjelnik koristiti i minus "-"? Koja su vaša iskustva?
Mar 17, 2013 at 10:48 AM
O ovome smo više puta pisali, primjeri od PU imaju jedno i drugo a separator zakonom nije propisan. Tako ispada da to može po slobodnom izboru..
Mar 17, 2013 at 11:27 AM
Hvala na odgovoru abranko, koliko god sam se trudio otvoriti svaki topic na forumu, nisam nišao na ovu tematiku.