The operation has timed out

Mar 7, 2013 at 5:50 PM
Edited Mar 19, 2013 at 8:10 AM
Imam problem kod prijave poslovnog prostora pomoću programa FISKA.EXE. Dobijem poruku
koja se može vidjeti na linku:
https://www.dropbox.com/s/0nqzwcdxih9fym2/Leo.bmp
Veza na internet je preko B.net-a.
Molim pomoć

Ovaj slučaj se svodi na problem s router-om.

Skičan slučaj dogodio se kada je produkcioni certifikat bio u krivom folderu.