kako posalti ponov račun bez JIR-a

Feb 28, 2013 at 5:31 PM
Kako poslati ponovo račun iz iz tablice koji nema JIR. Da li se poziva način na koji je poslano prvi put ili na neki drugi način jer sam u tablici spremio i xml koji sam slao prvi put.
Feb 28, 2013 at 6:08 PM
Pa ne baš kao i prvi put. Mjenja se jedna stavka XML, ona gdje označuješ da li se radi o naknadnom slanju računa.
Feb 28, 2013 at 6:54 PM
Znam da pored svih parametara koji se šalju prvi put i spremaju i bazu treba spremiti i xml file (XmlDocument doc = cis.PosaljiRacun(racun, "fiskal 1.pfx");) mislim na ovaj doc. Još nisam iznašao način kako da spremim doc u tablicu.
Možeš li mi poslati link na kod probao sam potražiti ovdje u Source Code ali ima toliko toga da ne vidim šta i kako.

poz