Fiskalizacija za korisnike koji NISU u sustavu PDV-a

Feb 6, 2013 at 8:02 AM
Samo da si potvrdim:

kod slanja xml-a u polju poreza kad JEST u sustavu, onda je to ovako:
<tns:Pdv>
 <tns:Porez>
 <tns:Stopa>25.00</tns:Stopa> 
 <tns:Osnovica>1325.00</tns:Osnovica> 
 <tns:Iznos>331.25</tns:Iznos> 
 </tns:Porez>
</tns:Pdv>
<tns:IznosUkupno>1656.25</tns:IznosUkupno>

a kad nije onda uopće ne stavljamo element PDV nego samo iznosukupno?

<tns:IznosUkupno>1656.25</tns:IznosUkupno>
Feb 9, 2013 at 1:42 PM
Ovo i mene zanima, iako mislim da je to ispravno.
Da se za spomenute jednostavno ne salju podaci o porezima u xml-u, vec samo ukupan iznos racuna i podatak false za "USustPdv".
Moze li netko potvrditi?
Feb 9, 2013 at 2:56 PM
Da i mene zanima mišljenje jer takvih je slučaja dosta a do ljeta će ih biti više. Naime i ako je PDV nula postoji osnovica koja je umanjena prodajna vrijednost za iznos PP i povratne naknade. Mi šaljemo punu matematiku i mislim da to nije pogrešno.
Feb 9, 2013 at 3:27 PM
Vivax123 i AMalthea u pravu ste.. Obratite samo pažnju da pošljete Pnp ili povratnui naknadnu ako je veće od 0.00 (t.j ako postoje).