Prelazak sa testa na produkciju - COM

Feb 2, 2013 at 2:21 PM
Pozdrav....
Spremam se na prelazak sa testa na produkciju (VP aplikacija)
koristim COM dll

u uputama sam pronašao da trebam promijeniti url:
Dim o
Set o = CreateObject("Raverus.FiskalizacijaDEV.COM.CentralniInformacijskiSustav")
o.CisUrl = "https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService"

pa mi nije baš jasno....
-da li je dovoljno jednom promjeniti url ili trebam kod svakog poziva objekta ?
-ako pogledam vrijednost o.CisUrl, ne dobijem ništa
Coordinator
Feb 2, 2013 at 2:23 PM
Kod svakog slanja XML podataka u CIS, podaci se šalju ili u testno okruženje (default, ako o.CisUrl nije postavljen) ili u produkcijsko okruženje (ako postaviš o.CisUrl="xxx"). Znači, ovo treba postaviti svaki puta kada šalješ podatke.
Feb 2, 2013 at 2:27 PM
ovo je bilo brzo.... hvala

znači ako želim poslati podatke na produkciju postavim CisUrl,
a ako nakon toga želim ponovno na test dovoljno je samo izostaviti CisUrl
Coordinator
Feb 2, 2013 at 2:28 PM
Da, postaviš CisUrl na URL produkcijskog servera.
Feb 2, 2013 at 4:25 PM
i ne zaboraviti koristiti produkcijski certifikat :)