Dnevna izvješća?!

Jan 31, 2013 at 10:31 AM
Treba li u poreznu osim prijave PP i pojedinačnih računa slati i neka dnevna izvješća?
Vidim da se na nekim mjestima (doduše, od sredine 2012.) spominju i dnevna izvješća, ali ne nalazim to u službenoj dokumentaciji.
Coordinator
Jan 31, 2013 at 10:32 AM
Srećom, to su ukinuli, nema toga :)
Jan 31, 2013 at 10:36 AM
Phew :)

Hvala.
Ma zbunjuje me korisnica buduća koja navaljuje da i to treba, a vidim da nema ni u zakonu ni u tehničkoj specifikaciji.