VP račun iz maloprodaje

Jan 25, 2013 at 10:10 AM

Zanima me koje elemente sve mora sadržavati VP račun kreiran iz maloprodaje a da u potpunosti zadovolji kriterije inspekcije i famozne fiskalizacije iako se ti računi ne fiskaliziraju

Coordinator
Jan 25, 2013 at 10:17 AM

Broj računa u obliku "x/x/x" (ili "x-x-x", ovisi o tumačenju), datum i vrijeme, račun izradio i način plaćanja; sve ostalo je definirano ranije, drugim zakonima.

Jan 25, 2013 at 10:18 AM

Hvala onda je to to. Ma pušem na hladno, samo da me ne zovu naknadno :)

Jan 25, 2013 at 10:35 AM

Hm, a da li trebaju sekunde na veleprodajnom računu ???

Coordinator
Jan 25, 2013 at 10:40 AM

Ne znam više napamet, mi smo stavili :)

Jan 25, 2013 at 10:41 AM

Ma stavit cu i ja sad, nego sad me zanima nacin placanja, sta sad i to trebam??? pa nije gotovina ocito

Coordinator
Jan 25, 2013 at 10:42 AM

Uvijek pišeš "Transakcijski račun" i gotovo :)

Jan 25, 2013 at 11:33 AM
MaytiOne wrote:

Ma stavit cu i ja sad, nego sad me zanima nacin placanja, sta sad i to trebam??? pa nije gotovina ocito

A zašto ne bi bila gotovina? Naši korisnici npr. na bezinskoj stanici redovito izdaju VP račune iz maloprodaje sa načinom plaćanja gotovina, kartica,... i mi ih šaljemo na fiskaliziranje.

Jan 25, 2013 at 12:41 PM
spikija wrote:
MaytiOne wrote:

Ma stavit cu i ja sad, nego sad me zanima nacin placanja, sta sad i to trebam??? pa nije gotovina ocito

A zašto ne bi bila gotovina? Naši korisnici npr. na bezinskoj stanici redovito izdaju VP račune iz maloprodaje sa načinom plaćanja gotovina, kartica,... i mi ih šaljemo na fiskaliziranje.

Mislim da si pobrkao VP (negotovinske) i R1 MP (gotovinske) račune...

Jan 25, 2013 at 1:22 PM

Ja uvijek napravim pomutnju ovdje, naravno da sam mislio iskljucivo na VP racune ... tako nekako ide i naslov diskusije :)

Jan 26, 2013 at 10:44 AM

Nisam pobrkao. Ja mislim na veleprodajne fakture koje se rade u maloprodaji (mada se to odnosi i na veleprodajne račune koji se rade u veleprodaji), ne na R1 gotovinske na kojima se samo upišu podaci o partneru i ispišu se.

Znači, ti računi ne moraju biti plaćeni samo virmanom. Mogu biti plaćeni bilo kojim plaćanjem, karticom, gotovinom,...

Samo je razlika da ako se račun od npr. 20.000,00 kuna plati gotovinom, onda se smije odbiti porez samo do 5.000,00 kuna, a ako plati virmanom može odbiti sav porez.

Jan 26, 2013 at 11:01 AM

@spikija

Netko od nas dvojice opasno ne vlada pojmovima...

Po meni, veleprodajna faktura je isključivo bezgotovinska (plaća se prijenosom sredstava izravno s žiroračuna kupca na žiroračun prodavca) i uvijek je R1.

Ukoliko neki gazda dođe nešto uzeti za firmu i to plati gotovinom, poslovnom karticom i sl., prodavatelj mu izdaje MALOPRODAJNI R1 račun.

Ukoliko nije tako, molim te objasni mi suštinsku razliku između maloprodajnog (gotovinskog) R1 računa i onoga što ti nazivaš 'veleprodajnom fakturom koja se radi u maloprodaji', a plaća se gotovinski?

Isto tako, ne kužim po čemu razlikuješ 'veleprodajne fakture koje se rade u maloprodaji' i 'veleprodajne fakture koje se rade u veleprodaji'?

Jan 26, 2013 at 11:06 AM

Dobro sam zakuhao :) PBDudek de ti meni bolje reci da li da stavim minute i sekunde na datum racuna u VLEPRODAJNOM RACUNU ili ne ? Ikreno, bas mi je glupo to stavljat

Jan 26, 2013 at 11:32 AM
maytione wrote:

Dobro sam zakuhao :) PBDudek de ti meni bolje reci da li da stavim minute i sekunde na datum racuna u VLEPRODAJNOM RACUNU ili ne ? Ikreno, bas mi je glupo to stavljat

Ja ih nisam stavljao prije, pa ih ne stavljam ni sada, i mislim da nisu potrebne.

Na MP računu ih stavljam isključivo iz razloga što očekujem da mi kod nekoga dođe inspektor i traži da mu ponovno kreira ZKI (koji se, kako nam je već svima odavno poznato, između ostalog kreira i iz datuma/vremena izdavanja), za što već imam pripremljenu formu u programu.

VP račun nema ZKI, pa nije bitno.

Jan 29, 2013 at 7:38 AM
PBDudek wrote:

@spikija

Netko od nas dvojice opasno ne vlada pojmovima...

Po meni, veleprodajna faktura je isključivo bezgotovinska (plaća se prijenosom sredstava izravno s žiroračuna kupca na žiroračun prodavca) i uvijek je R1.

Ukoliko neki gazda dođe nešto uzeti za firmu i to plati gotovinom, poslovnom karticom i sl., prodavatelj mu izdaje MALOPRODAJNI R1 račun.

Ukoliko nije tako, molim te objasni mi suštinsku razliku između maloprodajnog (gotovinskog) R1 računa i onoga što ti nazivaš 'veleprodajnom fakturom koja se radi u maloprodaji', a plaća se gotovinski?

Isto tako, ne kužim po čemu razlikuješ 'veleprodajne fakture koje se rade u maloprodaji' i 'veleprodajne fakture koje se rade u veleprodaji'?

1. Veleprodajna faktura nije isključivo bezgotovinska (bar koliko ja znam i kako su mi rekli, i kako su rekli na seminarima). Može se platiti bilo kakvim načinom plaćanja.

2. Suštinska razlika između maloprodajnog R1 računa i veleprodajnog računa koji se radi u maloprodaji je taj što se za maloprodajni račun R1 moraju unjeti podaci o partneru (naziv,oib,adresa,mjesto) (i ja za te račune ne otvaram nove partnere u tablici partnera) i taj račun ne ide pojedinačno (po broju računa) na karticu partnera(SACO) ni u IRU, već se zbraja u dnevni promet zbirno sa ostalim gotovinskim računima.

Za veleprodajni račun iz maloprodaje moraš unjeti partnera (iz šifarnika partnera) i on ide na karticu partnera i u IRU (po broju računa), tako da se kasnije mogu dobiti razni pregledi za tog partnera.

3. Kako razlikujem fakture iz maloprodaje i veleprodaje? Po dokumentu. Svaka mi je drugi dokument, a razlika je da kod veleprodaje krećem od veleprodajne cijene i dodajem porez, a kod maloprodajne krećem od maloprodajne cijene i skidam porez.

Eto, tako radimo mi kod mene u firmi, već 15tak godina i nije bilo niakvih problema, bar ne do sad.

Jan 29, 2013 at 12:49 PM
spikija wrote:
PBDudek wrote:

@spikija

Netko od nas dvojice opasno ne vlada pojmovima...

Po meni, veleprodajna faktura je isključivo bezgotovinska (plaća se prijenosom sredstava izravno s žiroračuna kupca na žiroračun prodavca) i uvijek je R1.

Ukoliko neki gazda dođe nešto uzeti za firmu i to plati gotovinom, poslovnom karticom i sl., prodavatelj mu izdaje MALOPRODAJNI R1 račun.

Ukoliko nije tako, molim te objasni mi suštinsku razliku između maloprodajnog (gotovinskog) R1 računa i onoga što ti nazivaš 'veleprodajnom fakturom koja se radi u maloprodaji', a plaća se gotovinski?

Isto tako, ne kužim po čemu razlikuješ 'veleprodajne fakture koje se rade u maloprodaji' i 'veleprodajne fakture koje se rade u veleprodaji'?

1. Veleprodajna faktura nije isključivo bezgotovinska (bar koliko ja znam i kako su mi rekli, i kako su rekli na seminarima). Može se platiti bilo kakvim načinom plaćanja.

2. Suštinska razlika između maloprodajnog R1 računa i veleprodajnog računa koji se radi u maloprodaji je taj što se za maloprodajni račun R1 moraju unjeti podaci o partneru (naziv,oib,adresa,mjesto) (i ja za te račune ne otvaram nove partnere u tablici partnera) i taj račun ne ide pojedinačno (po broju računa) na karticu partnera(SACO) ni u IRU, već se zbraja u dnevni promet zbirno sa ostalim gotovinskim računima.

Za veleprodajni račun iz maloprodaje moraš unjeti partnera (iz šifarnika partnera) i on ide na karticu partnera i u IRU (po broju računa), tako da se kasnije mogu dobiti razni pregledi za tog partnera.

3. Kako razlikujem fakture iz maloprodaje i veleprodaje? Po dokumentu. Svaka mi je drugi dokument, a razlika je da kod veleprodaje krećem od veleprodajne cijene i dodajem porez, a kod maloprodajne krećem od maloprodajne cijene i skidam porez.

Eto, tako radimo mi kod mene u firmi, već 15tak godina i nije bilo niakvih problema, bar ne do sad.

 

Članak 11. stavak 2. "fiskalnog" zakona :

(2) Numerički broj računa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.Iz ovog proizlazi:

- na gotovinskom naplatnom uređaju ne smiješ izdati račun za transakcijsu uplatu jer ćeš imat rupe u fiskaliziranim računima

- na negotovinskom naplatnom uređaju izdaju se samo računi za transakcijsu uplatu (ako ubaciš gotovinski imat ćeš rupe)

-ako netko hoće negotovinski račun platiti gotovinom (jer su mu 2 "sikjuritija" poravnali kičmu) uplatu moraš fiskalizirati: na gotovinskom naplatnom uređaju izdaješ račun i storno računa (ne diraš izvorni račun zbog datuma u kojem se obračunava PDV itd.)

Ne znam u čemu je problem, osim u našim programima ;)

Strukturu računa za transakcijsku uplatu lijepo je objasnio nrasinec

Jan 29, 2013 at 12:59 PM

 

@DAMIR_

 

"(2) Numerički broj računa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru." - rupe će samo postojati na serveru porezne a ne i na naplatnom uređaju...

 

vidi na: http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp

sekcija Često postavljana pitanja (FAQ):  pitanje broj 15:

"15. Ukoliko se isti slijed računa koristi za račune plaćene gotovinom i račune koji de biti plaćeni virmanski (koji ne podliježu fiskalizaciji), šalje li se i virmanske račune u PU? Ukoliko ih se ne šalje, onda će postojati rupe u slijedu brojeva računa koji su poslani u PU?

Porezna uprava prilikom dodjele JIR-a neće provjeravati slijednost računa, već prilikom nadzora i dodatnih analiza. Bitno je da postoji slijednost računa u knjigovodstvu poreznog obveznika i da je jasno propisana internim aktom obveznika fiskalizacije. Znači u postupku fiskalizacije izdavanja računa postojat će „rupe“ u brojevima računa koji se fiskaliziraju, ako obveznik fiskalizacije utvrđuje istu slijednost računa i za račune koji se naplaćuju na račun."

Jan 29, 2013 at 1:12 PM

@spikija: Zanimljiv pristup, i ne mogu ad hoc reći i pogrešan, jer su zakoni u tom dijelu toliko neprecizni i međusobno kontradiktorni da se svakom tumačenju mogu naći i pro i contra. Kao prvo, poslovni prostori se mogu registrirati kao maloprodajni i kao veleprodajni (uglavnom ovisno o tome koja vrsta prodaje prevladava). Onda (jako logično!) i u jednima i u drugima možeš izdavati i maloprodajne i veleprodajne račune. Onda ja shvatim da se maloprodajna cijena i izbijanje poreza primjenjuju na maloprodajne fakture, a ti shvatiš da se to radi na svim računima u maloprodajnom prostoru, i analogno, ja shvatim da se veleprodajna cijena i obračunavanje poreza na tu osnovicu primjenjuju na veleprodajne fakture, a ti shvatiš da se to radi na svim računima u veleprodajnom prostoru. Nigdje ne piše tko je od nas dvojice u pravu, pa smo, valjda, obojica.

Ja tebi vjerujem da nemaš problema sa svojim korisnicima, ali nemam ni ja i nitko me dosad nije pitao 'zašto ne mogu VP fakturu naplatiti gotovinski'.

Jedino mi je sumnjivo kod tebe kako obrazlažeš da su ti, npr, jednaki MP računi (mislim za iste artikle i količine), izdani jedan u veleprodajnom a drugi u maloprodajnom prostoru, različiti? Dakle, pošto porez izbijen iz maloprodajnog iznosa, i porez obračunat na veleprodajnu osnovicu nisu (uvijek) isti (zbog zaokruživanja na lipe), mora ti se na određenom broju takvih računa pojaviti razlika (lipa ili u porezu ili u iznosu računa).

Imao bih još nekih pitanja za tebe što se tiče vođenja knjige popisa, ali da ne duljim...

Uostalom, vidjet ćemo tko je bolje protumačio ovu problematiku ukoliko jednog dana isti inspektor dođe i kod mog i kod tvog komitenta i zakači se za ove stvarčice.

Jan 30, 2013 at 7:33 AM
Da se uključim u ovu diskusiju. Imam program u veleprodaji. U programu postoji mogućnost izdavanja ili gotovinskog računa ili fakture (bezgotovinskog plaćanja) ovisno o tome kako kupac hoće platiti. I to tako radi već dugo neovisno o fiskalizaciji. Sada sam samo uvela različite naplatne uređaje za te dvije vrste dokumenta.
Jan 30, 2013 at 8:01 AM

@slavica - Još zanimljiviji pristup. Ali da bi diskusija imala smisla, ili trebamo uskladiti terminologiju ili svatko treba podrobnije definirati što podrazumijeva pod kojim pojmom.

Za mene je faktura=račun i može biti VP ili MP, te:

- ako je VP može biti samo bezgotovinski i R1, sadrži cijene bez PDV-a, te se porez obračunava na osnovicu,

- ako je MP, može biti plaćen gotovinom/novčanicama, čekovima, karticama... pa čak i bezgotovinski (općom uplatnicom na žiro račun prodavatelja), može i ne mora biti R1, sadrži cijene sa PDV-om, a porez se obračunava izbijanjem iz iznosa po poreznim skupinama.

VP računi se knjiže svaki u svojoj IR-i, a MP računi skupno - jednom IR-om (dnevni utržak).

Bezgotovinski računi se mogu, ali i ne moraju fiskalizirati (po meni to je jedina glupost u cijelom sustavu fiskalizacije), bilo da su MP ili VP (famozna oznaka 'T' - plaćanje preko transakcijskog računa, o čemu je i ovdje bilo dosta rasprave i dvojbi). Ja sam odlučio MP negotovinske račune fiskalizirati,  a VP ne, ali to je neka moja logika.

Za tebe je račun=gotovinski račun, a fakturu definiraš samo bezgotovinskim plaćanjem?

Naplatni uređaj je naplatni uređaj i ima svoju oznaku unutar poslovnog prostora i svi računi (fakture) izdani na njemu moraju imati zajedničku slijednost numeracije, dakle i MP i VP, i gotovinski i negotovinski, i storna, i računi za predujam, i računi za kamate i sve ostalo što se može fakturirati.

Dopuštam da se korisnika programa (valjda pravdajući to uvođenjem fiskalizacije) može natjerati da ima posebni naplatni uređaj za određene vrste faktura, ali zakonske ili tehničke zapreke da se to izbjegne - nema (vidi gore post od maslinar).

Jan 30, 2013 at 8:15 AM

Slijednost računa je dopuštena i po vrsti dokumenta.
Što se tiče terminologije, u pravu si. Sve su to računi, samo su jedni bezgotovinski (ono što najčešće zovemo faktura) a drugi gotovinski računi. Ako se radi o jednom naplatnom uređaju tada sve treba slati na PU, samo ove bezgotovinske s oznakom T. PU će ih vratiti bez JIR-a. Slijednost mora biti osigurana u knjigovodstvu što bi značilo da se radi i o jednom zajedničkom brojaču.
Čini mi se da do nekog iznosa nije protuzakonito izdati gotovinski R-1 račun u VP.
----- Original Message -----
From: [email removed]
To: [email removed]
Sent: Wednesday, January 30, 2013 9:02 AM
Subject: Re: VP račun iz maloprodaje [fiskalizacija:430830]

From: PBDudek

@slavica - Još zanimljiviji pristup. Ali da bi diskusija imala smisla, ili trebamo uskladiti terminologiju ili svatko treba podrobnije definirati što podrazumijeva pod kojim pojmom.

Za mene je faktura=račun i može biti VP ili MP, te:

- ako je VP može biti samo bezgotovinski i R1, sadrži cijene bez PDV-a, te se porez obračunava na osnovicu,

- ako je MP, može biti plaćen gotovinom/novčanicama, čekovima, karticama... pa čak i bezgotovinski (općom uplatnicom na žiro račun prodavatelja), može i ne mora biti R1, sadrži cijene sa PDV-om, a porez se obračunava izbijanjem iz iznosa po poreznim skupinama.

VP računi se knjiže svaki u svojoj IR-i, a MP računi skupno - jednom IR-om (dnevni utržak).

Bezgotovinski računi se mogu, ali i ne moraju fiskalizirati (po meni to je jedina glupost u cijelom sustavu fiskalizacije), bilo da su MP ili VP (famozna oznaka 'T' - plaćanje preko transakcijskog računa, o čemu je i ovdje bilo dosta rasprave i dvojbi). Ja sam odlučio MP negotovinske račune fiskalizirati, a VP ne, ali to je neka moja logika.

Za tebe je račun=gotovinski račun, a fakturu definiraš samo bezgotovinskim plaćanjem?

Naplatni uređaj je naplatni uređaj i ima svoju oznaku unutar poslovnog prostora i svi računi (fakture) izdani na njemu moraju imati zajedničku slijednost numeracije, dakle i MP i VP, i gotovinski i negotovinski, i storna, i računi za predujam, i računi za kamate i sve ostalo što se može fakturirati.

Dopuštam da se korisnika programa (valjda pravdajući to uvođenjem fiskalizacije) može natjerati da ima posebni naplatni uređaj za određene vrste faktura, ali zakonske ili tehničke zapreke da se to izbjegne - nema (vidi gore post od maslinar).

Jan 30, 2013 at 8:59 AM

@slavica - Jest, dopušteno je i po vrsti dokumenata, ali ja ipak ne vidim razloga da zbog toga korisnik mora imati dva naplatna uređaja. Slijednost po vrsti dokumenata samo znači da će prvi MP i prvi VP račun na istom naplatnom uređaju (ili u istom poslovnom prostoru, ovisno za koju primarnu slijednost si se odlučila) imati istu oznaku (1/PP/NU).

Druga stvar, račun poslan s oznakom 'T' dobija JIR kao i svi drugi, i ako si ga poslala na fiskalizaciju (što po zakonu, ponavljam, možeš ali ne moraš), dobijeni JIR zajedno s generiranim ZKI-om moraš ispisati na računu.

Jan 30, 2013 at 9:24 AM

Ne, korisnik nema dva naplatna uređaja fizički ako to misliš. Radi se o vrsti dokumenta i njemu priduženom naplatnom uređaju (logički). Ja nemam kase, već program i neki printer.
Nije mi logično da se dobije JIR za 'T' jer se radi o fiskaliziranju gotovine ...
----- Original Message -----
From: [email removed]
To: [email removed]
Sent: Wednesday, January 30, 2013 9:59 AM
Subject: Re: VP račun iz maloprodaje [fiskalizacija:430830]

From: PBDudek

@slavica - Jest, dopušteno je i po vrsti dokumenata, ali ja ipak ne vidim razloga da zbog toga korisnik mora imati dva naplatna uređaja. Slijednost po vrsti dokumenata samo znači da će prvi MP i prvi VP račun na istom naplatnom uređaju (ili u istom poslovnom prostoru, ovisno za koju primarnu slijednost si se odlučila) imati istu oznaku (1/PP/NU).

Druga stvar, račun poslan s oznakom 'T' dobija JIR kao i svi drugi, i ako si ga poslala na fiskalizaciju (što po zakonu, ponavljam, možeš ali ne moraš), dobijeni JIR zajedno s generiranim ZKI-om moraš ispisati na računu.

Jan 30, 2013 at 9:31 AM
slavica wrote:
Ne, korisnik nema dva naplatna uređaja fizički ako to misliš. Radi se o vrsti dokumenta i njemu priduženom naplatnom uređaju (logički). Ja nemam kase, već program i neki printer.
Nije mi logično da se dobije JIR za 'T' jer se radi o fiskaliziranju gotovine ...
----- Original Message -----
From: [email removed]
To: [email removed]
Sent: Wednesday, January 30, 2013 9:59 AM
Subject: Re: VP račun iz maloprodaje [fiskalizacija:430830]
 

From: PBDudek

@slavica - Jest, dopušteno je i po vrsti dokumenata, ali ja ipak ne vidim razloga da zbog toga korisnik mora imati dva naplatna uređaja. Slijednost po vrsti dokumenata samo znači da će prvi MP i prvi VP račun na istom naplatnom uređaju (ili u istom poslovnom prostoru, ovisno za koju primarnu slijednost si se odlučila) imati istu oznaku (1/PP/NU).

Druga stvar, račun poslan s oznakom 'T' dobija JIR kao i svi drugi, i ako si ga poslala na fiskalizaciju (što po zakonu, ponavljam, možeš ali ne moraš), dobijeni JIR zajedno s generiranim ZKI-om moraš ispisati na računu.

Citat iz tvog posta: Sada sam samo uvela različite naplatne uređaje za te dvije vrste dokumenta. ???

Što se tiče JIR-a za 'T', probaj pa ćeš vidjeti što će ti CIS vratiti.

Jan 30, 2013 at 9:37 AM

Da, mislim na logičku, virtualnu oznaku naplatnog uređaja kada kažem naplatni uređaj.
----- Original Message -----
From: [email removed]
To: [email removed]
Sent: Wednesday, January 30, 2013 10:31 AM
Subject: Re: VP račun iz maloprodaje [fiskalizacija:430830]

From: PBDudek

slavica wrote:
Ne, korisnik nema dva naplatna uređaja fizički ako to misliš. Radi se o vrsti dokumenta i njemu priduženom naplatnom uređaju (logički). Ja nemam kase, već program i neki printer.
Nije mi logično da se dobije JIR za 'T' jer se radi o fiskaliziranju gotovine ...
----- Original Message -----
From: [email removed]
To: [email removed]
Sent: Wednesday, January 30, 2013 9:59 AM
Subject: Re: VP račun iz maloprodaje [fiskalizacija:430830]

From: PBDudek

@slavica - Jest, dopušteno je i po vrsti dokumenata, ali ja ipak ne vidim razloga da zbog toga korisnik mora imati dva naplatna uređaja. Slijednost po vrsti dokumenata samo znači da će prvi MP i prvi VP račun na istom naplatnom uređaju (ili u istom poslovnom prostoru, ovisno za koju primarnu slijednost si se odlučila) imati istu oznaku (1/PP/NU).

Druga stvar, račun poslan s oznakom 'T' dobija JIR kao i svi drugi, i ako si ga poslala na fiskalizaciju (što po zakonu, ponavljam, možeš ali ne moraš), dobijeni JIR zajedno s generiranim ZKI-om moraš ispisati na računu.

Citat iz tvog posta: Sada sam samo uvela različite naplatne uređaje za te dvije vrste dokumenta. ???

Što se tiče JIR-a za 'T', probaj pa ćeš vidjeti što će ti CIS vratiti.

Jan 30, 2013 at 9:43 AM

@slavica - Naplatni uređaj mora fizički postojati (PC, tablet, specijalizirani naplatni uređaj...) i ne može biti 'virtualan', barem ja takvu mogućnost nigdje nisam iščitao ni u Zakonu, ni u pravilniku, ni u tehničkim uputama, pa ni na ovom i ostalim forumima.

Čak se pribojavam da će ti doći inspektor i pitati te gdje ti je naplatni uređaj 6 na kojem je izdan račun XX/PP1/6, pa mu tvoj komitent kaže da je virtualan?

Jan 30, 2013 at 10:46 AM

Mislim da ste zaglibili oko virtualnih i ne-virtualnih naplatnih uređaja. Koliko znam, nigdje nije navedeno od čega se naplatni uređaj sastoji. Svi znamo da mora postojati računalo, OS, aplikacija i printer, jer bez toga ne ide. Nigdje ne piše da npr. POS printer ne može biti šeran između dvije kase, niti da jedno računalo ne može bljuvati račune na dva printera, niti da jedna aplikacija ne može podržavati dva naplatna uređaja...  ..... ili više, ili mreža na kojoj operateri mogu svičati poslove (unutar jedne ili više različitih aplikacija)...

Sve u svemu, naplatni uređaj je nekakva logička cjelina. Na istom računalu se iz iste aplikacije mogu raditi dvije serije računa, a pri inspekcijskim kontrolama je jedino bitno da svaki "naplatni" uređaj zadovoljava zadane okvire: sljednost računa, datum, vrijeme itd, te da je to uredno definirano internim aktom. Jednom riječju jedna fizička konfiguracija može figurirati kao nekoliko naplatnih uređaja, bez potrebe da se u internom aktu to fizičko stanje posebno navodi. Isto tako, nije potrebno navoditi da je lijevo računalo na stolu jedan naplatni uređaj, a desno drugi. To se naprosto vidi iz elemenata na računima i iz internog akta. Ako se u internom aktu navede da postoji 6 naplatnih uređaja, nitko neće brojiti računala i printere, nego će provjeravati pravilnost evidenicija tih 6 serija računa. Ako postoji račun 123/P1/7 to je prekršaj, ali nije prekršaj ako ne postoji ni jedan račun xxx/P1/3

Rupe u seriji brojeva računa su dopuštene jer T-račune ne treba slati. S druge strane, to može biti poriv inspektoru da izađe na teren, što svi nastoje izbjeći - kad izađe, nešto će naplatiti...

Razlog više za dvije serije računa, tj za dodatni "logični" naplatni uređaj (taj termin mi je draži od "virtrualni" - ne volim virtualne novce, pive, frendove...)

 

Jan 30, 2013 at 12:06 PM

@gmacarol - Da je sve skupa preciznije definirano u zakonima i pravilnicima, ne bismo imali o čemu raspravljati, jer valjda ćemo svi svoja rješenja, netko lakše a netko teže objasniti kako komitentima, tako i državnim inspekcijama koje, kako svi već dobro znamo, od inspektora do inspektora također tumače iste stvari različito.

Meni je samo do toga da (u okviru zakonom zadanog - čitaj: dopuštenog jer je dvosmisleno) korisnicima maksimalno olakšam: ne vidim što je jednostavnije od toga da je svaki PC (meni su naplatni uređaji isključivo PC-i) jedno naplatno mjesto (uređaj) sa kojega može izdati bilo kakvu fakturu, i da sve te fakture, bez obzira na vrstu, imaju na tom naplatnom mjestu slijednost propisanu (dopuštenu) zakonom. Nije mi to bilo lako izmijeniti, jer kao i svi, do fiskalizacije sam imao svoj sustav označavanja koji nije bio ni blizu ovom sada propisanom. Normalno, morao sam im ugraditi i izvješće u kome je ta slijednost iskazana za svaki izdani račun, s napomenom kog tipa je taj račun (MP, VP, predujam...) po svakom naplatnom mjestu (uređaju).

I ja sam tada dvojio da sebi pojednostavim stvari i svima kažem 'e, tu ćeš izdavati MP, tamo VP, a predujmove na onom prvom, samo moraš prvo ući u drugu virtualnu/logičku kasu'.

A može i tako.

Jan 30, 2013 at 12:53 PM

@PBDudek -  mislim da operater ne treba nikamo ulaziti u virtualne/logičke kase.

kod mene isto postoji posebna "logička" kasa za T račune, ali korisnik je ne treba biti ni svjestan. jednostavno je u postavkama da se računi sa načinom plaćanja T kreiraju na naplatnom uređaju 2. sada je pitanje kako će to proći kod inspektora, oni opet mogu izmisliti stvari kojih nema u zakonu.