Brojevi računa i fiskalni brojevi računa

Jan 22, 2013 at 8:29 PM

U programu pamtim brojeve računa u obliku broj/godina.

Maloprodajni računi kreću od 1, veleprodajni kreću od 1, veleprodajni komisijski posebno kreću od jedan (zahtjev naručitelja, ne pitajte ;-)  )

Što je zapravo fiskalni broj računa? Je li ovako dobro?

MP 1-13

MP 2-13

VP 1-13

MP 3-13

 

su zapravo (ako su izdavani tim redoslijedom i uz pretpostavku da bi se svi računi fiskalizirali - i MP i VP) fiskalni brojevi

1/posl1/1

2/posl1/1

3/posl1/1

4/posl1/1

 

odnosno:

 

MP 1-13  je 1/posl1/1

MP 2-13 je 2/posl1/1

VP 1-13 je 3/posl1/1

MP 3-13 je 4/posl1/1

 

Smijem li na račun ispisati i broj računa u obliku broj/godina, a ispod navesti fiskalni broj?

 

I još: brojevi računa vode se slijedno za cijelu poslovnicu (nema svaki naplatni uređaj svoj broj).

Na pultu su 3 računala.

Da li je svako računalo jedan poseban naplatni uređaj ili su sva računala isti naplatni uređaj (iako se fizički radi o 3 računala)? Meni je logično ovo drugo, ali naručitelj veli da mu je knjigovođa rekao da svako računalo mora imati svoj broj.

Blago vama koji ste "muke po fiskalizaciji" već prošli i kojima su moja pitanja smiješna :)

Od vas očekujem pomoć.

 

Hvala!

Jan 22, 2013 at 8:48 PM
Edited Jan 22, 2013 at 9:12 PM

Ako su na pultu 3 računala, ovisi o Internom Aktu kako ćeš numerirati račune. Da li će to biti na nivou poslovnog prostora (oznaka P u XML-u) ili na nivou naplatnog uređaja (oznaka N u XML-u) ovisi o tome kako to navedeš u Internom Aktu.
Ukoliko se odlučiš za P, tada će svaki izdani račun imati slijedni broj n+1 od prethodnog, bez obzira na kojem naplatnom uređaju je izdan. U suprotnom (N) će svaki naplatni uređaj imati svoj slijedni broj, neovisno o drugome. I jedan i drugi način su dopušteni, sve ovisi o tome kako se postavi poslovni prostor. Jednostavnije je raditi sa "N" načinom.

Na jednom računu u lokalnom kafiću sam vidio da pišu broj računa neovisno o "fiskalnom" broju. U zaglavlju stoji "Račun br.:xxyz", a u podnožju potrebite stvari po Zakonu o Fiskalizaciji. Koliko je ovo dobro ili ne, ne znam, ali sam vidio da se koristi.

MP 1-13  je 1/posl1/1
MP 2-13 je 2/posl1/1
VP 1-13 je 3/posl1/1
MP 3-13 je 4/posl1/1

ispravno je bez MP 1-13... s time što nije obavezno fiskalizirati onaj VP 1-13. Dakle, ispravno bi bilo i:
1/posl1/1
2/posl1/1
4/posl1/1
Ako je 3/posl1/1 veleprodajni račun 

Btw, pazi i na oznaku naplatnog uređaja.

Jan 22, 2013 at 9:09 PM
Edited Jan 22, 2013 at 9:12 PM
Amalthea wrote:

U programu pamtim brojeve računa u obliku broj/godina.

Maloprodajni računi kreću od 1, veleprodajni kreću od 1, veleprodajni komisijski posebno kreću od jedan (zahtjev naručitelja, ne pitajte ;-)  )

Možeš u internom aktu propisati različite naplatne uređaje za razlicite racune ako ti je lakše...

 

Što je zapravo fiskalni broj računa? Je li ovako dobro?

                 npr...

MP 1-13 - 1/posl1/1

MP 2-13 - 2/posl1/1

VP 1-13 - 1/posl1/2

MP 3-13 - 3/posl1/1

KOM 1-13 - 1/posl1/3

 

su zapravo (ako su izdavani tim redoslijedom i uz pretpostavku da bi se svi računi fiskalizirali - i MP i VP) fiskalni brojevi

1/posl1/1

2/posl1/1

3/posl1/1

4/posl1/1

 

odnosno:

 

MP 1-13  je 1/posl1/1

MP 2-13 je 2/posl1/1

VP 1-13 je 3/posl1/1

MP 3-13 je 4/posl1/1

i to je ok, s time da negotovinske račune možeš i ne moraš fiskalizirati, bitno je da su izdani računi u numeričkom slijedu bez obzira jel su fiskalizirani ili ne.

Smijem li na račun ispisati i broj računa u obliku broj/godina, a ispod navesti fiskalni broj?

Smiješ i to... propisano je obavezan sadržaj računa, a ostalo smiješ dodavati što te volja (samo fiskalni broj se mora zvati broj računa, a tvoj broj može biti npr. oznaka računa)

I još: brojevi računa vode se slijedno za cijelu poslovnicu (nema svaki naplatni uređaj svoj broj).

Na pultu su 3 računala.

Da li je svako računalo jedan poseban naplatni uređaj ili su sva računala isti naplatni uređaj (iako se fizički radi o 3 računala)? Meni je logično ovo drugo, ali naručitelj veli da mu je knjigovođa rekao da svako računalo mora imati svoj broj.

Teoretski bi trebao svaki naplatni uređaj imati svoj broj, no poduzetnik sam internim aktom propisuje koji su mu naplatni uređaji pa zašto ta 3 računala nebi bila 1 naplatni uređaj. No, varijanta što je dkustec predložio je u svakako pravilnija... numeriraš račune neovisno o naplatnom uređaju i samo im dodaš oznaku na kojem su računalu izdani.

Blago vama koji ste "muke po fiskalizaciji" već prošli i kojima su moja pitanja smiješna :)

Od vas očekujem pomoć.

 

Hvala!

Jan 22, 2013 at 9:30 PM
zlay wrote:
Teoretski bi trebao svaki naplatni uređaj imati svoj broj, no poduzetnik sam internim aktom propisuje koji su mu naplatni uređaji pa zašto ta 3 računala nebi bila 1 naplatni uređaj. No, varijanta što je dkustec predložio je u svakako pravilnija... numeriraš račune neovisno o naplatnom uređaju i samo im dodaš oznaku na kojem su računalu izdani.

Po Zakonu o Fiskalizaciji, nikako 3 uređaja ne mogu biti "jedan naplatni uređaj", već svaki od njih u poslovnici u XML-u, kao i na ispisu računa mora nositi vlastitu oznaku. 
Samo je razlika u tome da li će svaki uređaj za sebe numerirati broj, ili će uzimati zadnji izdani račun + 1 za svoj račun.

Ispravan slijed:

10/POS1/1
11/POS1/2
12/POS1/3
13/POS1/1
14/POS1/3
15/POS1/1
16/POS1/2
Slijed je primjer kada se koristi oznaka "P", odnosno numeriranje slijednog broja na nivou poslovnog prostora.

Ovo je primjer ispravnog slijeda kada se koristi oznaka "N", odnosno nivo naplatnog uređaja:

10/POS1/1
3/POS1/2
11/POS1/1
8/POS1/3
9/POS1/3
10/POS1/3
11/POS1/1
4/POS1/2
11/POS1/3
12/POS1/1 

Jan 22, 2013 at 9:45 PM
dkustec wrote:

Ispravan slijed:

10/POS1/1
11/POS1/2
12/POS1/3
13/POS1/1
14/POS1/3
15/POS1/1
16/POS1/2
Slijed je primjer kada se koristi oznaka "P", odnosno numeriranje slijednog broja na nivou poslovnog prostora.

Ovo je meni ok, super, hvala na pomoći :)

Jan 22, 2013 at 9:50 PM

Samo pripazi da na XML-u dostavljaš "P" oznaku u polju za oznaku slijeda računa.

Molim :)

Jan 24, 2013 at 7:58 AM

Opet samo rezimiram:

Smijem dodijeliti fiskalne brojeve svim računima bez obzira na način plaćanja, ali nemam obavezu slanja onih koji su plaćeni virmanski u poreznu.

 

kao prije navedno:

MP 1-13  je 1/posl1/1

MP 2-13 je 2/posl1/1

VP 1-13 je 3/posl1/1

MP 3-13 je 4/posl1/1

i to je ok, s time da negotovinske račune možeš i ne moraš fiskalizirati, bitno je da su izdani računi u numeričkom slijedu bez obzira jel su fiskalizirani ili ne.

U navedenom primjeru recimo da je VP 1-13  negotovinski račun.

 

VARIJANTA 1:

Dodijeljujem mu broj 3/posl1/1, oznaka plaćanja "T" i bez obzira što je (ili će biti u budućnosti) plaćen virmanski mogu ga poslati u poreznu.

 

VARIJANTA 2:

Dodijeljujem mu broj 3/posl1/1 i ne šaljem u poreznu

U tom slučaju će taj broj faliti u redoslijedu, hoće li to biti problem? (Poslani su slijedni1, 2, 4 - fali 3).

U tom slučaju će tih rupa biti poprilično

 

VARIJANTA 3:

Ne dodjeljujem fiskalne brojeve VP računima (smijem li to uopće)?

 

Najlakša mi je onda varijanta 1 - fiskaliziram i šaljem sve bez obzira na vrstu računa i vrstu plaćanja.

 

što ako fiskalizirani VP račun poslan u poreznu s oznakom T (jer VP računi imaju određeni rok plaćanja, ne budu plaćeni odmah) naknadno bude plaćen gotovinom?

Treba li onda stornirati taj VP račun i napraviti novi gotovinski račun (i fiskalizirati ih sukladno tome) ili se može poslati isti račun na poreznu s promjenom oznake plaćanja?

 

Jan 24, 2013 at 9:22 AM

Imas na http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp FAQ gdje imaš pod točkama 15. i 25. odgovore na pitanja slična tvojima...

Varijanta 1. i 2. su ok, varijanta 3. ne valja jer moraš izdavati račune s brojevima po numeričkom slijedu u propisanom obliku bez obzira dali ih fiskaliziraš ili ne.

A što se tiće gotovinski plaćenog virmanskog računa, tu je stvar malo komplicirana zbog obveze PDV-a, kao što možeš pročitati u odgovoru 25. FAQ-a porezne.

Ako je klijent obveznik poreza na dohodak i PDV obračunava (plaća) prema naplaćenim/plaćenim računima može se napraviti 1. novi račun za storno prethodnog virmanskog s negativnim iznosima i napraviti 2. novi račun sa gotovinskim plaćanjem i fiskalizirat taj gotovinski račun s tim da bi u svemu tome trebala postojat neka poveznica među računima.

 

Ako je klijent obveznik poreza na dobit i PDV obraćunava (plaća) prema izdanim/primljenim računima tu se stvar komlicira jer je izdavanjem virmanskog računa nastala obveza plaćanja PDV-a i kao takav bi trebao ostati u sistemu, a opet mora se napraviti novi račun s datumom kad je plaćen u gotovini radi fiskalizacija. Ispravak virmanskog računa opet ne prolazi. Ako promjeniš naćin plaćanja u gotovinu za stari virmnski račun podrazumijevalo bi se da je s datumom računa on i plaćen što nije slučaj. Kak to riješiti programski nemam pojma, a mislim da ni ovi iz porezne nisu baš sigurni. Budem probao još nešto iskopati u propisima. AK netko ima koju pametnu na tu temu, nek ju podijeli s nama. 

Jan 24, 2013 at 10:47 AM

@zlay: hvala, mislim da je sada sve jasno.