Razlike između računa na papiru i digitalnog računa za CIS

Jan 10, 2013 at 4:57 AM
Edited Jan 10, 2013 at 5:01 AM

Očigledno je da zakonodavci po svojoj učestaloj praksi usvoje Zakon, onda u praksi vide ta taj Zakon baš i ne valja, onda brže-bolje smisle nekakav Pravilnik ili novo tumačenje zakona pa naprave pravo bezzakonje. Tako i s fiskalizacijom. 

Čini mi se da postoje bitne razlike između računa koji prolaze korz CIS i onih računa koji su mogući ili dozvoljeni kod ispisa na papir.

Sljedi par primjera, ostalo nadopunite ili osporite.

Broj računa

CIS:  numerički broj računa, / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja.

 npr. 1/P1/1

PAPIR: može na razne načine

numerički broj računa, / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja.

numerički broj računa, - oznaka poslovnog prostora - broj naplatnog uređaja.

numerički broj računa, / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja / neka moja oznaka

npr. 1/P1/1 ili 1-P1-1 ili 1-P1-1-123 ili 1/P1/1-123-456/789

Vrijeme izdavanja računa

CIS: HH:MM:SS

PAPIR HH:MM ili HH:MM:SS - može i bez sekundi

Oznaka operatera

CIS: ide samo OIB

PAPIR: OIB ili ime i prezime ili samo ime ili samo prezime ili Konobar 1 ili Trgovac 2 ili JA ili ... što god definirate internim aktom

Način plaćanja

CIS: G,K,C,T,O za Gotovinu, Kartice, Čekove, Transakcijski račun iili Ostalo

PAPIR (po zakonu): Oznaka načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo

PAPIR (po tumačenju): Oznaka načina plaćanja računa – novčanice i kovanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.

Da li se "još" smije pisati gotovina više nemam blage veze.

 

Sve ove nelogičnosti proizlaze iz tri dokumenta:

ZAKON: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_133_2822.html

PRAVILNIK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_146_3156.html

TUMAČENJE POREZNE: http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/index.asp

Jan 10, 2013 at 4:35 PM
Edited Jan 10, 2013 at 4:36 PM

Fino si ovo naveo, tako da se mozemo referirati. Jedino sto nema 3 nego 2 dokumenta, PRAVILNIK i TUMACENJE POREZNE se referiraju na PRAVILNIK, tj. na jedan te isti dokument.

Jan 11, 2013 at 4:38 AM
Edited Jan 11, 2013 at 4:39 AM

OK. Slažem se da su dva dokumena.

Ali ja ipak vraćam novo, treće tumačenje. ;)

To su naši porezni inspektori. Koji tumače Zakon ovisno o situaciji, ili mjestu nadzora. U Dubrovniku mora za način plaćanja pisati NOVČANICE I KOVANICE. U Vukovaru ili Daruvaru mora pisati GOTOVINA.  Znam da je jedna softwerska firma u svoj softewer stavila da za način plaćanja možeš birati novčanice ili gotovinu. Pa kad ti dođe inspektor ti ga priupitaš što mu više odgovara. 

Zamišljam si tu situaciju.

Biće da je inspektor jako ponosan na SEBE tog trenutka.

Jan 11, 2013 at 7:37 AM

Kod nas (Istra) inspektori nisu radili probleme sa načinom plaćanja. Napisao sam "gotovina" i nema problema.

Više mi  problema rade knjigovođe i njihova tumačenja zakona kao i informacije koje skupljaju na raznim seminarima. 

A ako i bude problema onda u programu postoji šifrarnik načina plaćanja pa neka si napišu što god žele : novčanice, kovanice, mješano, lipe, kune, tune i medvjedi.

Jan 11, 2013 at 12:07 PM

Sad i u tumačenju piše "novčanice i kovanice"

SADRŽAJ RAČUNA ZA PROMET U GOTOVINI

Pojašnjenje
Osim podataka propisanih Općim poreznim zakonom,   Zakonom o porezu na dodanu vrijednost  ,   Zakonom o porezu na dohodak  i posebnim propisima račun mora sadržavati i ove podatke:

1. Datum i vrijeme izdavanja računa - datum, sat, minuta 

2. Broj računa – sastoji se od 3 polja, i to:

a) broj računa - svake kalendarske godine kreće se od broja 1, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru, ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru, ili po vrsti dokumenta na naplatnom uređaju (maloprodaja, veleprodaja). Pravila slijednosti brojeva računa obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije. Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer 7001, 100001, ili slično. 
Obveznik fiskalizacije može kao dodatni element na računu iskazati i svoje brojčane oznake koje mu trebaju radi lakšeg knjigovodstvenog praćenja poslovanja (npr. broj skladišta i sl.). 
Ako obveznik fiskalizacije u postupku fiskalizacije koristi zajedničke brojeve računa za promet u gotovini i bezgotovinski promet brojevi računa izdavanja računa za promet u gotovini neće uvijek ići istim slijedom. U takvim je slučajevima važno da postoji brojčani slijed računa u knjigovodstvu poreznog obveznika, i to kako je propisano internim aktom obveznika fiskalizacije. 
Ako se u poslovnom prostoru brojevi računa određuju jedinstveno za sve blagajne tada brojevi računa slijede neprekinuti brojčani redoslijed u svim blagajnama. Primjerice, ako su u poslovnom prostoru 5 elektroničkih blagajni tada prvi račun ima broj 1-POS1-1, drugi 2-POS1-1, itd., bez obzira na kojoj je blagajni račun ispostavljen.
Kad se u poslovnom prostoru broj računa određuje posebno za svaku elektroničku blagajnu tada brojevi računa u svakoj blagajni slijede neprekinuti brojčani redoslijed. Primjerice, ako su u poslovnom prostoru dvije elektroničke blagajne tada na prvoj blagajni prvi račun ima broj 1-POS1-1, drugi 2-POS1-1, a na drugoj blagajni prvi račun ima broj 1-POS1-2, a drugi 2-POS1-2.

b) oznaka poslovnog prostora - pravila označavanja poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije

c) oznaka naplatnog uređaja – pravila označavanja oznake naplatnih uređaja obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije

3. Oznaka načina plaćanja računa – novčanice i kovanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo 

4. Oznaka operatera naplatnog uređaja – obveznik fiskalizacije dužan je povezati oznaku operatera na naplatnom uređaju s OIB-om operatera. 
Kad naplatu obavlja fizička osoba obveznik fiskalizacije dostavlja njezin OIB. Ako na jednom elektroničkom naplatnom uređaju naplatu obavlja više osoba obvezna je prijava (upis OIB-a) i odjava svakog operatera prilikom svake promjene.
Ako na naplatnom uređaju nema operatera, kao što je to slučaj kod automatskih blagajni, kao oznaku operatera upisuje se OIB obveznika fiskalizacije izdavatelja računa. Na isti način se postupa kad račun ispostavlja osoba koja nije u radnom odnosu kod obveznika fiskalizacije, primjerice trgovački putnik, to jest upisuje se OIB obveznika fiskalizacije 

5. Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije – obveznik fiskalizacije određuje jedinstveni broj elektroničkog naplatnog uređaja po svakom elektroničkom naplatnom uređaju. Tim se kodom potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa. Zaštitni kod se na računu ispisuje i u slučaju kad, zbog prekida internetske veze, Porezna uprava ne može dodijeliti JIR. Nakon uspostavljanja veze zaštitni kod služi za naknadno povezivanje s JIR-om. 
Zaštitni kod izdavatelja računa služi i za provjeru računa, to jest kad kupci, kao i svi primatelji računa, žele provjeriti jesu li Poreznoj upravi prijavljeni računi što su im ispostavili obveznici fiskalizacije.
  Prekid internetske veze  

6. Jedinstveni identifikator računa (JIR) – alfanumerički zapis koji se u Poreznoj upravi programski generira za svaki račun za plaćanje u gotovini,
Jan 13, 2013 at 4:03 PM
sbslavonac wrote:

Sad i u tumačenju piše "novčanice i kovanice"

 

Oznaka načina plaćanja računa – novčanice i kovanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo 


Molim te navedi u kojem zvanicnom dokumentu si nasao ovaj dodatak "i kovanice". Ne interesira me necije misljenje ili privatno tumacenje vec konkretan akt. Ja to nisam nasao, pa molim te navedi izvor.