Slovne oznake poslovnog prostora u broju računa ....

Jan 8, 2013 at 10:24 PM

... u veletrgovini, se ne mogu upisati u "poziv na broj" jer "bankarstva" ne prihvaćaju unos SLOVA.

Jan 9, 2013 at 7:19 AM

Pa ja sam tu otvorio dvije teme o tome, ali nije baš bilo zainteresiranih za raspravu.

Ne prolazi ni znak "/" u broju računa.

Mi smo prije imali poziv na broj: "01" "šifra partnera"-"broj računa"-"kontrolni broj", a pošto bi broj računa trebao imati "/" to ne prolazi.

Pošto broj računa (po tehničkoj dokumentaciji)  ima u  sebi oznaku "/", naš broj (kao što sad vidimo da je dosta firmi napravilo i kao što je rečeno na RIF-ovom seminaru) je sa "-" znači "1-2-31", a ne "1/2/31"

a poziv na broj nam je po modelu "01 (P1-P2-P3)K" i samo broj računa(pošto broj ima dvije crtice), znači, u slučaju broja "1-2-31" računam kontrolnu znamenku na "1231" i poziv na broj nam je "1-2-31"+Kontrolna znamenka.