Brojčanik uplatnica i faktura, moze li to biti razlicitog formata?

Dec 29, 2012 at 8:38 AM
Edited Dec 29, 2012 at 12:00 PM

Pozdrav, 

Imam pitanje oko brojačnika. Kroz aplikaciju mogu fakturirati pravnim osobama i raditi uplatnice za gotovinu.

Brojčanik za uplatnice mi je jasan jer je tako propisan (fiskalizacijom). 

Pitanje je da li mogu imati brojčanik za fakture drugačijeg formata jer do sada sam u brojčaniku faktura imao i godinu i tip fakture (devizna, kunska, privatni ...).

npr. broj mi se sastoji od šifre vrste dokumenta-poslovnica-godina-broj (primer 25-005-12-001) 

Da li ja tako i dalje mogu nastaviti ili jedno prodajno mjesto može imati samo jedan tip brojčanika neovisno koje izlazne dokumente izdaješ tj. odnosi li se ovaj novi broj propisan fiskalizacijom samo na izlazne račune blagajne ?

Klijenti su tražili upravo takve izglede računa (faktura) zbog kompatibilnosti sa ostalim sustavima i sl.

Hvala

Dec 29, 2012 at 11:24 PM

Jedan naplatni uređaj može imati samo jedan brojčanik neovisno o vrsti računa, npr. 1/POSL/1 može biti mp račun, 2/POSL/1 može biti vp račun, 3/POSL/1 mp račun itd. Nitko ne brani klijentima da imaju u bazi podataka neki svoj interni broj za svaki račun, ali na računu i na svim službenim dokumentima (U-RA, I-RA...) mora biti broj u formatu X/PP/NU.