Molim pomoć i usput nudim pomoć

Dec 28, 2012 at 3:24 AM

'Jutro

Nakon malo borbe nešto sam ipak uglazbio, nešto čega se večina srami :)

Tj. Uključio sam dll u Visual Basic .NET projekt pa možda će nekomu ovo nešto i značiti.

Koliko sam skužil promjene su česte pa ne mora biti da će ovo sutra raditi ali danas radi!

Echo mi ide OK, slanje podataka o poslovnom prostoru isto kao i o računu.

Međutim iako sve sad ide glatko nemam ideju gdje da uzmem JIR?

Jel to negdje dođe da ja ne znam ili kako?

 

Evo mog koda za pomoć VB-ovcima.

Kad ste dodali reference na dll morate ga importirati u program:

Imports System.Xml
Imports Raverus.FiskalizacijaDEV

 

Evo sad za poslovni prostor:

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    Dim nix As String = CStr(vbNull)
    Dim jao_greska As Boolean = False

    'recimo da koristimo taj certifikat 
    Dim certName As String = "FISKAL 1"

    'OIB firme, mora biti jednak onomu koji je u certifikatu!
    Dim gazdinoib As String = "12345678901" 

    Dim omiljenaprodavacica As String = "12345678900"
    Dim porst As Double = 25
    Dim poros As Double = 10
    Dim poriz As Double = 2.5
    Dim iznuk As Double = 12.5

    Dim _datumracuna As String = "31.12.2012 23:59:59"
    Dim _brojracuna As Integer = 1
    Dim _oznakaposlovnogprostora As Integer = 123
    Dim _oznakanaplatbogutedjaja As Integer = 1
    Dim _nacinplacanja = "g"

    'POSLOVNI PROSTOR
    Dim cispp As Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav = New CentralniInformacijskiSustav()
    Dim adresa As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresaType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresaType()
    With adresa
      .Ulica = "�uline�ka �trase"
      .KucniBroj = "145"
      .KucniBrojDodatak = nix '"bb"
      .BrojPoste = "10001"
      .Naselje = "�ad�avica �akova�ka"
      .Opcina = "Novo �i�e Sisa�ko" 'dobro guta hr slova!
    End With

    Dim adresniPodatak As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresniPodatakType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresniPodatakType()
    adresniPodatak.Item = adresa

    Dim poslovniProstor As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PoslovniProstorType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PoslovniProstorType()
    With poslovniProstor
      .Oib = gazdinoib
      .OznPoslProstora = _oznakaposlovnogprostora.ToString
      .AdresniPodatak = adresniPodatak
      .RadnoVrijeme = "od 8 do 8 eventualno"
      .DatumPocetkaPrimjene = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.Razno.FormatirajDatum(DateTime.Now.Date)
    End With

    Try
      Dim docpp As XmlDocument = cispp.PosaljiPoslovniProstor(poslovniProstor, certName)
      'MsgBox(doc.InnerXml)
      Debug.Print("Poslovni prostor pet.")
    Catch ex As Exception
      jao_greska = True
      MsgBox(Err.Number & ", " & Err.Description)
    End Try
    '----------------------------------------------------------------------------------

    'RACUN
    '----------------------------------------------------------------------------------
    Dim cis As Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav = New Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav()

    Dim broj As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.BrojRacunaType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.BrojRacunaType()
    With broj
      .BrOznRac = _brojracuna.ToString
      .OznPosPr = _oznakaposlovnogprostora.tostring
      .OznNapUr = _oznakanaplatbogutedjaja.ToString
    End With

    Dim pdv As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PdvType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PdvType()
    Dim porez As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType()
    With porez
      .Stopa = porst.ToString("##0.00").Replace(",", ".")
      .Osnovica = poros.ToString("##0.00").Replace(",", ".")
      .Iznos = poriz.ToString("##0.00").Replace(",", ".")
    End With
    pdv.Porez.Add(porez)
    
    Dim racunt As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.RacunType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.RacunType()
    With racunt
      .Oib = gazdinoib
      .USustPdv = True

      If _datumracuna = "" Then
        .DatVrijeme = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.Razno.DohvatiFormatiranoTrenutnoDatumVrijeme()
      Else
        .DatVrijeme = _datumracuna
      End If

      .OznSlijed = Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.OznakaSlijednostiType.P
      .IznosUkupno = iznuk.ToString("##0.00").Replace(",", ".")
      .BrRac = broj

      Dim np As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.NacinPlacanjaType
      Select Case UCase(_nacinplacanja)
        Case "G"
        Case "N" 'da li vrijedi "N" ili "G" doznat �ete pri prvoj inspekciji
          np = Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.NacinPlacanjaType.G
        Case "C"
          np = Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.NacinPlacanjaType.C

          'TODO: More _nacinplacanja here :)
        Case Else
          np = Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.NacinPlacanjaType.O
      End Select

      .NacinPlac = np
      .OibOper = omiljenaprodavacica
      .NakDost = False
      .ZastKod = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.Razno.ZastitniKodIzracun( _
            certName, racunt.Oib.ToString, racunt.DatVrijeme.ToString, broj.BrOznRac.ToString, _
            broj.OznPosPr.ToString, broj.OznNapUr.ToString, racunt.IznosUkupno.ToString)
    End With

    've vu�gi!
    Try
      Dim doc As XmlDocument = cis.PosaljiRacun(racunt, certName)
    Catch ex As Exception
      jao_greska = True
      MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical)
    End Try

    '----------------------------------------------------------------------------------
    If jao_greska Then
      MsgBox("Denes nee� delal!", MsgBoxStyle.Critical)
      Me.Close()
    End If

    Debug.Print(racunt.ZastKod)
  End Sub

Kako rekoh, sve sad teče bez greške ali ne kužim gdje da pokupim JIR?

 

 

 

Dec 28, 2012 at 4:17 AM

Hm, skužio sam gdje je jir!

Mogu ga izvaditi kao tekst:

 

      Dim doc As XmlDocument = cis.PosaljiRacun(racunt, certName)
      Dim getjir As String = doc.OuterXml
      Dim poc As Integer = InStr(getjir, "") + 9
      Dim kra As Integer = InStr(getjir, "")
      getjir = Strings.Mid(getjir, poc, kra - poc)
      Debug.Print(getjir)


Dobijem ga ovako: 46b25d2c-af67-43ea-a877-a7b5136d22a5
Ako ima kakav pametniji način (s čitanjem xml noda) rado bih ga primjenio.

E da, i još jednu stvar nemrem dobit... "Dohvati status".
Molim savjet kako.
Bi li bilo lukavo da "dohvati status provjeravam tajmerom svakih par sekundi čisto da vidim da li sam "na vezi" ili i za to ima pametnija preporuka?

 

Dec 28, 2012 at 4:40 AM

Još malo ispravki:

U prvom primjeru umjesto Dim _datumracuna As String = "31.12.2012 23:59:59"
 treba biti Dim _datumracuna As String = "31.12.2012T23:59:59".

A u drugom forum ne da pisati xml nodove kao takve: dakle umjesto "" treba biti "tns:Jir" i "/tns:Jir" sa zagradama!

 

I dalje molim pomoć za "Dohvati status" i pametnije vađenje JIRa iz XML-a.

Dec 28, 2012 at 6:23 AM

Dohvati status nema nikakvog smisla u produkciji, barem dok se iz Porezne ne oglase vezano uz to. Vidi ovo: http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/407259

Za JIR imaš funkciju DohvatiJir: http://fiskalizacija.codeplex.com/SourceControl/changeset/view/17936#376300

Hvala na primjeru u VB-u, vjerujem da će pomoći kolegama koji nisu "doma" sa C# :)

Dec 28, 2012 at 10:57 AM

 

Ah so! Hvala lijepa, dela "as expected".

    doc = cis.PosaljiRacun(racunt, certName)
    Dim jir As String = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.XmlDokumenti.DohvatiJir(doc)
    Debug.Print(jir)

Nego, kad sam bio već tu vidim "kod i poruku greške" pa reko da ih uzmem.

Ali i kroz to dobijem "500, internal server error" (ako pustim pogrešan podatak u funkciju) a s tim problemom sam proveo pola noći razmišljajući kaj ne valja s serverom. I sve to zato jer sam mu slao (zamisli) broj kao broj i to zaokružen i očišćen na dvije znamenke!

Zapravo pitam jel nema neka funkcija  koja bi dala pobliže info gdje je njemu zapelo?

 

Dec 28, 2012 at 11:02 AM

Pogledaj malo u primjerima koji dolaze u Sample projektu kako se handlaju greške koje CIS vraća, naravno da je i to podržano :)

Dec 28, 2012 at 11:53 AM

Pa stvarno, krasan projekt i dobri ljudi!

Kad samo već tu za stolom imam par HOT pitanja koji se ne tiču programiranja nego općenito pa ako vam nije "ispod časti" prosim blic info jer računam da ste ipak znatno dublje u "temi" od mene i koji savjet bi mi dobro došao.

1) Kolega, kojem radim program poslao bi mi danas original produkcijski certifikat da isprobamo i taj slučaj. Jel se smije s tim eksperimentirati u smislu da s njim šaljem bijesne podatke na "ovjeru"? Bar do nove godine? Jer kako inače isprobati i otkloniti "nepredviđenosti"?

2) Nisam nigdje pronašao da se netko bavi s "storniranjem" prethodno uredno ovjerenog računa koji je potreban nakon naknadno ustanovljene greške ili vraćanja robe od strane kupca  Ni na forumu ni u Raverus klasama. Kaj u tom slučaju?

3) Obzirom da je ZKI izračunljiv da li ga uopće spremati u bazu ili na disk s pripadajućim računima?

Što se tiče VB sve radi krasno i rado ću pomoći nekomu ako mu je potrebno.

Dec 28, 2012 at 12:47 PM

Ups, eto mi problemčića.

Kako da razdvojim više poreznih stopa na obrascu za slanje?

      For p As Integer = 0 To 30
        If osn(p) > 0 Then
          Dim pdv As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PdvType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PdvType()
          Dim porez As Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType = New Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType()
          With porez
            .Stopa = stopa(p).ToString("##0.00").Replace(",", ".")
            .Osnovica = osn(p).ToString("##0.00").Replace(",", ".")
            .Iznos = por(p).ToString("##0.00").Replace(",", ".")
          End With
          pdv.Porez.Add(porez)
        End If
      Next

Očito varijablu 'porez' tipa 'Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType' ne mogu staviti u array().

Molim savjet.

Isto tako vidio sam u Raverus objektima da se spominje 'marža' ali ne i u primjerima. Jel tak da to ne treba?

Dec 28, 2012 at 12:52 PM

Imaš u Sample-u primjer sa više stopa PDV-a

Dec 28, 2012 at 1:06 PM

A di to je?

Ja sam vidio samo sample s konstantama tipa porez25, porez10 etc.

Znači da bih za svojih 30 registri morao uvesti 30 konstanti.

 

Ili sam krivo shvatio kao što je čest slučaj?

 

Dec 28, 2012 at 1:11 PM
telegrafstanga wrote:

A di to je?

Ja sam vidio samo sample s konstantama tipa porez25, porez10 etc.

Znači da bih za svojih 30 registri morao uvesti 30 konstanti.

 

Ili sam krivo shvatio kao što je čest slučaj?

 

Pa ne punis valjda na taj nacin stope poreza i vrijednosti.

Pa to u neku petlju stavis i peres dok ima necega ......

Dec 28, 2012 at 1:31 PM

Pa normalno gorane da radim u petlji i uvrštam u rezultat samo ono čega ima.

Ali ne kužim da ako imam samo jednu varijablu 'porez' tipa 'Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType' kako da u nju stavim dva ili više poreza kad se varijabla porez ne može deklarirati kao polje. Npr porez(30) bi riješilo sve moje probleme ali to ne ide.

Na računu ionako razdvajam stope za prikaz.

Kako da tih više stopa s članovima ,Stopa, .Osnovica i .Iznos strpam u jedan porez AS Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType??? koji je podoban za slanje?

Ili krivo pričam, ili krivo razumijem ili oboje?

Ako može kakav komadić koda bilo bi mi jasnije. C i C# mi nisu problem.

Dec 28, 2012 at 2:59 PM

A je, skužil sam.

Ovo kaj sam napravil već samo po sebi štima jer kroz petlju dodaje poreze: pdv.Porez.Add(porez)
Tjah, taj noćni rad baš zmeša ljude...

Dec 28, 2012 at 7:18 PM

Kolekcije dečki, kolekcije :) .net je savršen za to.. :))

Dec 29, 2012 at 1:35 AM

Koju funkciju upotrijebiti za prelazak na produkcijski cisUrl?

Ima gdje primjer za to?

Dec 29, 2012 at 7:32 AM
telegrafstanga wrote:

Koju funkciju upotrijebiti za prelazak na produkcijski cisUrl?

Ima gdje primjer za to?

Nama nikakve funkcije.
Samo izmjeni property od CisUrl = "https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService" 

Dec 29, 2012 at 8:15 AM

 

Pa to nemrem nać već dugo.

Objekt u kojem ima svojstvo "CisUrl".

A sve objekte i klase u Raverus namespaceu sam pregledal temeljito i više puta!

Možeš mi reć gdje je točno taj property?

Dec 29, 2012 at 8:41 AM
telegrafstanga wrote:

 

Pa to nemrem nać već dugo.

Objekt u kojem ima svojstvo "CisUrl".

A sve objekte i klase u Raverus namespaceu sam pregledal temeljito i više puta!

Možeš mi reć gdje je točno taj property?

Pogledaj ovo:

http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/12/29/Produkcija-kako-krenuti.aspx

P.S.

Nino legenda !!!!

Dec 29, 2012 at 9:13 AM

 

Bome, Sveti Nino!

Ali ja sam malo teža kvrga!

Gle, ako idem s testnim bez definiranja cisUrla igdje dela mi dobro i dobijem ZKI i JIR.

ako idem s cis.CisUrl = "http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73"

dobijem grešku:  "'>' is an unexpected token. The expected token is '"' or '''. Line 1, position 50."

 

ako idem s "https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService"

dobijem grešku 500, pretpostavljam da ima veze s certifikatom koji sam instaliral na doubleclick.

On sad  postoji tamo i zove se FISKAL 1.

Kaj sam trebal još nekaj?

 

 

 

Dec 29, 2012 at 9:18 AM
telegrafstanga wrote:

 

Bome, Sveti Nino!

Ali ja sam malo teža kvrga!

Gle, ako idem s testnim bez definiranja cisUrla igdje dela mi dobro i dobijem ZKI i JIR.

ako idem s cis.CisUrl = "http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73"

dobijem grešku:  "'>' is an unexpected token. The expected token is '"' or '''. Line 1, position 50."

 

ako idem s "https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService"

dobijem grešku 500, pretpostavljam da ima veze s certifikatom koji sam instaliral na doubleclick.

On sad  postoji tamo i zove se FISKAL 1.

Kaj sam trebal još nekaj?

 

 

 

Gle,  vidim da si nekaj pobrckao.

Ovo kaj ti mjenjas je dio XML sheme i to NE DIRAJ !!!!

Imas dvije adrese 

testna : https://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTest

produkcijska : https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService

I to je to.

U testu ti radi, posto ako ne definiras CisURL, po defaultu radi sa testnom adresom servera.

Ponovo pogledaj onaj blog. Pa sve je tamo navedeno. Nemres fulat.

Dec 29, 2012 at 9:43 AM

To kaj ja nemrem fulat još nisu zmislili, ali čujem da se trude.

E, fakat sa zmešal,

S ovim testnim  https://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTest radi dobro (a taj je tak i tak u defaultu).

Međutim s produkcijskim ne a siguran sam da su mi podaci u redu, puno sam puta debuggirao i dobijem ZKI.

Dakle ipak nešto s certifikatima.

Instalirao RDCca.cer u Trusted root, i produkcijski "FISKAL 1.P12" a i siguran sam da mi je port 8449 slobodan za rad od firewalla.

Sve sam pročital kaj sam mogel i znal ali nemrem si pomoć.

Jel bi možda bilo bolje da probam P12 pretvoriti u pfx pa da ga čitam iz fajla?

 

Dec 29, 2012 at 10:44 AM

Našel sam na gugliju ovo:

Converting a .p12 SSL Code Signing Certification to the .pfx format is amazingly simply. I wasted a couple of hours looking on Google without luck. So I hope this post saves someone else the time I wasted.

The facts:
1.) A .p12 and .pfx are the exact same binary format, although the extension differs.
2.) Based on #1, all you have to do is change the file extension.

On Windows, open a command prompt and cd to the directly that contains the .p12 file. Then run the following command:

rename CompanyX.p12 CompanyX.pfx

*

Štoćereći da je P12 potpuno isti kao i PFX fajl.

Jel netko to može potvrditi?

Dec 29, 2012 at 10:47 AM
telegrafstanga wrote:

Našel sam na gugliju ovo:

Converting a .p12 SSL Code Signing Certification to the .pfx format is amazingly simply. I wasted a couple of hours looking on Google without luck. So I hope this post saves someone else the time I wasted.

The facts:
1.) A .p12 and .pfx are the exact same binary format, although the extension differs.
2.) Based on #1, all you have to do is change the file extension.

On Windows, open a command prompt and cd to the directly that contains the .p12 file. Then run the following command:

rename CompanyX.p12 CompanyX.pfx

*

Štoćereći da je P12 potpuno isti kao i PFX fajl.

Jel netko to može potvrditi?

Pa ja ti mogu potvrditi da radim isto sa pfx fileom ( do sada u testu ) a sada sa p12 file-om u produkciji.

Isto, bez ikakve razlike. Nisam radio nikakav export u p12 ->pfx

Dec 29, 2012 at 10:57 AM

Viš, viš, to je krasna informacija. Lijepa ti hvala za nju.

Još da samo najdem kako se čita iz fajla.

Vidio sam to negdje ali u silnoj panici zaboravim više i kak se zovem.

Dec 29, 2012 at 12:18 PM

.P12 = .pfx .. najjednostavnije za reći da se ne zamaraš o detaljima gdje je razlika u globalu to je isti file samo druge extenzije :).

 

Ono sto ti ne prolazi sa produkcijskim serverom malo dublje pogledaj grešku .. nisi došao na pravi innerXML poruke jer nakon tvog "500, internal server error" moraš u greškama pronaći i pravi opis greške. Uglavnom ti ili certifikat nije dobar jer ne možeš slati produkcijski potpisan računa na testni server ili obrnuto, možda ti OIB ne odgovara jer testni certifikat ima tvoj OIB firme koji proizvodi software, a produkcijski certifikat moras slati OIB tvrtke koja šalje račun (klijenta) itd .. uglavnom pogledaj malo bolje te greške koje ti vrati CIS.

 

što se tiče tvoja 3 pitanja

1) Kolega, kojem radim program poslao bi mi danas original produkcijski certifikat da isprobamo i taj slučaj. Jel se smije s tim eksperimentirati u smislu da s njim šaljem bijesne podatke na "ovjeru"? Bar do nove godine? Jer kako inače isprobati i otkloniti "nepredviđenosti"?

ODgovor je da se na produkcijskom server ne rade testni računi i sve bi trebalo biti "orignalno", a za test postoji testna okolina :) .. iako vjerujem da će do nove godine zanemariti podatke.

2) Nisam nigdje pronašao da se netko bavi s "storniranjem" prethodno uredno ovjerenog računa koji je potreban nakon naknadno ustanovljene greške ili vraćanja robe od strane kupca  Ni na forumu ni u Raverus klasama. Kaj u tom slučaju?

Storno računa istko fiskaliziraš kao i najnormalniji račun, nema razlike  (vjerovatno će ti stavke biti u minusu). Storno dobije novi ZKI i novi JIR

3) Obzirom da je ZKI izračunljiv da li ga uopće spremati u bazu ili na disk s pripadajućim računima?

Ja ga snimam iako bi za isti račun uvijek trebao računski  dobiti isti ZKI, a ZKI uz JIR moraš ispisati na računu pa bi po meni bolje bilo da to upišeš u bazu nego da svaki put izračunavaš. (ovo ti i piše u članku 9. Zakona o fiskalizaciji)


Dec 29, 2012 at 12:27 PM

 

Bog Cvijo, oib je dobar i sve ostalo što šaljem.

Uhvatio sam innerXML greške i nema sumnje da je u pitanju certifikat.

I jedini je problem da se ja u tomu ne snalazim.

Da mi to netko pomogne instalirat vozilo bi to odmah!

Dec 29, 2012 at 4:23 PM

pa daj postaj ovdje koji ti tocno error kaze. Ako ti kaze nesto tipa da ne moze uspostavit thrusted connection onda je sugurno to.

Moras provjeriti da li imas instaliran RDC certifikat na toj mašini (odes na start - run - upises mmc - ovisno koje windowse imas dodas Files - add/remove snapin i dodas certificate (computer account), u thrusted root certificate moras imati instaliran RDC (po abecedi su ti poslozeni). Ako nemas RDC instaliran onda dvostruki klik na svoj produkcjisjki p12 file i on bi ti to treba instalirati i taj RDC pa pokusaj ponovo.

Ovako svasto moze biti ali uglavnom moras poslati koju ti tocno poruku javi

Dec 29, 2012 at 6:40 PM

Ne znam zašto se netko u microsoftu ne sjeti da bi neki htjeli msgbox kopirati kao tekst.

Cvijo, program mi je sigurno dobar, sve sam prošao što ne valja :) čak i datum koji završava s točkom, null vrijednosti i slično, tak da bi bi po mom mišljenu ipak bio certifikat. S testnim mi ide isti račun bez greške. No, evo poruke o greški.

 

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soap:Body><tns:RacunOdgovor Id="G0xd50ab080-4D" xsi:schemaLocation="http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73 ../schema/FiskalizacijaSchema.xsd " xmlns:tns="http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73"><tns:Zaglavlje><tns:IdPoruke>6994ac70-32a9-43ca-a3c9-61cb5ceb1a48</tns:IdPoruke><tns:DatumVrijeme>29.12.2012T19:20:12</tns:DatumVrijeme></tns:Zaglavlje><tns:Greske><tns:Greska><tns:SifraGreske>s002</tns:SifraGreske><tns:PorukaGreske>Certifikat nije izdan od strane FINA-e.</tns:PorukaGreske></tns:Greska></tns:Greske><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /><Reference URI="#G0xd50ab080-4D"><Transforms><Transform Algorithm="http://ww
w.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /><DigestValue>EtXXUpLA/1Z26czFJ+Mm3kfjXNo=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>Qbb11tRE9vjglZeLqimLxEikKIKxvY2ef9L3x76Op84UTgQWx237Y/IrWAqLc504BSu8HPWoHCxkleuxgTbe5FpblgpNaU6OArqdq//8hh3MAfkBgU/fjMcUXQu0l7Co0ljwfXk2BBN3a37i5JASpQQujIIA8ELwm1Ip1SZ2AuvEjb1ypXpepesWV61XSf/sIvERE2Nt6rODLcWh8rJidtp98cLfXi7s4ixHzkFQm625ErfVisxlkB9A6dU8HGTfRk6+6ypMQ0ySK5xN4BIeVglS2RtuSaAbjTMLTH1cuutFwOa7KkeUwZZj1gqBOPtEu5t6cI2MXdAg9m2DOatzSQ==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>MIIE4jCCA8qgAwIBAgIEPyNDsjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAqMQswCQYDVQQGEwJIUjENMAsGA1UEChMERklOQTEMMAoGA1UECxMDUkRDMB4XDTEyMTEyMTA2NTIxNVoXDTE0MTEyMTA3MjIxNVowezELMAkGA1UEBhMCSFIxDTALBgNVBAoTBEZJTkExDDAKBgNVBAsTA1JEQzERMA8GA1UECxMIUE9TTE9WTkkxKDAmBgNVBAsTH01JTklTVEFSU1RWTyBGSU5BTkNJSkEgMDMyMDU5OTExEjAQBgNVBAMTCWZpc2thbGNpczCCASIwDQYJKoZIhvc
NAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK9N7Obf+VcJIGdleAXGoYNN+vmbxDGiUCz9dCdxohmf+xmUuGKXnf40f9snMifILKnhktZHNr5rddVudYpk3UxAW3THnjp+war/zT8qcLiYYWhM0A6rEqnUKLLmTNl8EF3g2u2Kk/ionLN1ljFzt7uR/WIqDi3o4FTcvadUCD6qcBczaJdHwR+/92Y8voeC0Or6SSwaoAgF1kUIUaWvu/grF/lP4BruJG1BcTOInD90ViKrwmukGGxTZ9YSVoPBF3RHKiVZhQUR3txfE5YN6Ux5BH0EcoOL5mBIVU8yoqMuJzuGxZej1tXgRkZ8m1ApsD5Aear5lXEFRgHZdsaTaw8CAwEAAaOCAb0wggG5MAsGA1UdDwQEAwIFoDA8BgNVHSAENTAzMDEGCSt8iFAFCwUEAjAkMCIGCCsGAQUFBwIBFhZodHRwOi8vcmRjLmZpbmEuaHIvY3AvMCgGA1UdEQQhMB+BHWdvcmFuLmphbmVzQHBvcmV6bmEtdXByYXZhLmhyMIHGBgNVHR8Egb4wgbswQ6BBoD+kPTA7MQswCQYDVQQGEwJIUjENMAsGA1UEChMERklOQTEMMAoGA1UECxMDUkRDMQ8wDQYDVQQDEwZDUkwyNTMwdKByoHCGTWxkYXA6Ly9yZGMtbGRhcC5maW5hLmhyL291PVJEQyxvPUZJTkEsYz1IUj9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0JTNCYmluYXJ5hh9odHRwOi8vcmRjLmZpbmEuaHIvY3Jscy9yZGMuY3JsMCsGA1UdEAQkMCKADzIwMTIxMTIxMDY1MjE1WoEPMjAxNDExMjEwNzIyMTVaMBMGA1UdIwQMMAqACEdFAG7wV6bAMBEGA1UdDgQKBAhAmnTVpTexrTAJBgNVHRMEAjAAMBkGCSqGSIb2fQdBAAQMMAobBFY4LjEDAgOoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAx3JjQUG544IY/7GgbgrGCfOCf
YJwprYmxeJ6AglgZcRvYUgRb0Z1dISSpFsepcaA6pOopISEqyISFKkIoGqnOKFfXos6DozFy83MBlIWbSJhX8CwOO2QnPWYow5WJKU5ySSnMZiNf7UfMWft/hUINqob4C8ZNaV733QozODkbZAcDgWsYsLQhmH1e8ERrfVoGIof5/Tv9jttFqIBRYdgR0AayPInviRtNgyeQo/m7oyJgEWLERyJfvxDYCoPCaJFH4xl6E2hNDFlJm/Drbl/Innd79KBQKMX1eq+PwNHq1R2aI+2ZDmb2J7H1jjnM/NjpiyOUIC0U+b/ZBiO3k82r</X509Certificate><X509IssuerSerial><X509IssuerName>OU=RDC, O=FINA, C=HR</X509IssuerName><X509SerialNumber>1059275698</X509SerialNumber></X509IssuerSerial></X509Data></KeyInfo></Signature></tns:RacunOdgovor></soap:Body></soap:Envelope>

 

Windows7

Evo probao sam sad kako ti kažeš i u Console root>Trusted root certification authorities>Certificates imam ove:

Eto sad ne znam kako da kopiram tekst a sliku ovdje ne mogu stavit.

Uglavnom tu gdje si mi rekao nema ni DEMO, ni RDC ni FISKAL 1.

Ja sam to trpao preko certmgr-a i tamo ih u istoj kategoriji vidim. i unutra piše FINA, znači sigurno su ti.

Samo malo mi fali da profunkcioniram ali ovo ne kužim i ne kužim!

 

Dec 29, 2012 at 6:47 PM

Ne znam zašto unutra piše "apis.it"

Radim ovako:

  cis.CisUrl = "https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService"

  Dim doc As XmlDocument = cis.PosaljiRacun(racunt, _certName)
  JIR = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.XmlDokumenti.DohvatiJir(doc)

Dec 29, 2012 at 6:50 PM

Ako hoćeš i možeš konkretnije pomoći: samozadown@gmail.com

Dec 30, 2012 at 1:01 AM

Da ova linija iz greške upravo govori u čemu je problem

<tns:PorukaGreske>Certifikat nije izdan od strane FINA-e.</tns:PorukaGreske>

 

Tvoj FISKAL 1 certifikiat se ne nalazi u thrusted root nego u Personal folderu (nisam samo siguran da li u Certificate Local Computer ili Certificate Current User.

 

U svakom slučaju probaj dvostruki klik na svoj P12 file i instaliraj certifikat samo odaberi tamo thrusted root kada instaliras i on bi treba oba certifikata instalirati, a tebi je bitan ovaj RDC. 

KAda to napravis refreshaj listu u MMC konzoli i trebao bi sada imati u Certificate local computer - thrusted root - RDC certfikat 

Po gresci vjerovatno ti fali taj zadnji potpis root certifikata koji mora biti u chainu, pa probaj ponovo trebalo bi raditi ako ne javi se pa cemo dalje mailom.

 


Dec 30, 2012 at 8:21 AM

 

Cvijo BRATE, kad te vodim na ćevape?

Bez tvoje pomoći ovo ne bi išlo ali sad ide! Ugurao i ja, radi mi dobro :)

 

Za "meni slične" evo detaljnog postupka za ugradnju :)

Start>Run>MMC

File>Add/Remove Snap in...

Certificates>Add>Computer Account>Next>Local computer (the computer this console is running on)>Finish>OK

Certificates>Thrusted Root Certificaton Authorities (dblclick)>Certificates

Action>All Tasks>Import>(browse to RDCca.cer file + na njemu dblclick): Instalira se sve samo>OK

Action>All Tasks>Import>(browse to vaš *.P12 file + na njemu dblclick): Pita za privatnu šifru i instalira se sam>OK

 

I to je to!

 

 

 

 

 

Dec 30, 2012 at 8:33 AM
Edited Dec 30, 2012 at 8:34 AM

Ma kakvi, lud čovjek!

 

Greškom sam pustio na testni.

Ali produkcijski još neće.

Očito ne fali puno ali dovoljno da ne ide.

Pa bih te molio ako se možeš javit na mail da to probamo uglazbit.

Da, da napomenem da je i nakon ovog postupka gore poruka greške ista.

Dec 30, 2012 at 11:19 AM
Edited Dec 30, 2012 at 11:38 AM

 

I eto rješenja, uz Cvijinu nesebičnu pomoć.

Kod ne treba niš posebno tumačiti, sve je jasno...

 

 

 If autoF > 0 Then ' fiskaliziraj automatski (ako mozes :)
   If Not vecFiskaliziran Then
     If NOT ukupnacijena = 0 Then
       Try
         cis.CisUrl = "https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService"
         Dim doc As XmlDocument = cis.PosaljiRacun( _
racunt, _ _certName, _ Security.Cryptography.X509Certificates.StoreLocation.CurrentUser, _ Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName.Root) JIR = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.XmlDokumenti.DohvatiJir(doc) Catch ex As Exception If cis.OdgovorGreska IsNot Nothing Then MessageBox.Show(cis.OdgovorGreska.InnerXml) 'Debug.Print(cis.OdgovorGreska.InnerXml) Else MessageBox.Show([String].Format("Greska: {0}", ex.Message)) End If End Try Else MsgBox("Racun bez iznosa ne moze se fiskalizirati.", MsgBoxStyle.Information) End If End If End If

 

Hvala Cvijo!

Oct 18, 2016 at 7:52 PM
Pozz!
Evo iz porezne sam dobio poziv ...da im moj program ne šalje osnovicu i pdv cijelu 2015 . Racun kad provjeravam na internetu dobivam poruku da je fiskalan, a i racuni uredno dobivaju jir. Znaci jedino sto porezne ne dobiva je osnovica i pdv ( tako kaze referentica, a i ima nekog smisla ). U sustavu sam pdv. Program sam radio za osobne potrebe -samo za dva racunala -dvije kase. I sad imam problem koji ne znam rijesiti, a porezna nema strpljenja.Naravno porezna se prijeti s kontrolom i ostalim kaznama. Naravno do sada nisam snimao racun zahtjev i racun odgovor jer nisam se upustao u to....Bilo bi dobro da jesam, ali sada naravno nemam vise niti onaj testni certifikat.Program je pisan u VB.net i korišten je kod na početku ovog posta (hvala autoru još jednom). Znam da malo ljudi koristi vb.net, ali nema mi druge nego cekati Vasu pomoć....Ako je nesto krivo u kodu ...javite mi jer ja koliko god trazim nista ne uocavam . Hvala! P.S. Dok ne rijesim gresku uzeo bi neciji program koji radi na win 8 32bita- dvije licence -molim ponude. Program bi koristio do kraja 2016. Hvala!!
Oct 19, 2016 at 9:47 AM
Poslao sam PM :)