Porez na potrošnju

Dec 20, 2012 at 11:04 AM

Primjenom nove porezne stope moguće je da će se pojaviti da imamo dvije osnovice za PNP. Šta je pametnije napraviti: iskazati PNP po stopama ili zbrojeno ?

Dec 20, 2012 at 11:24 AM

Račun ti mora biti provjerljiv, stoga mislim da je bolje rekapitulaciju poreza 'razbiti' po osnovicama za svaku kombinaciju poreznastopa/poreznapotrošnju.

Npr.

PDV 25% PNP 3% osnovica 50 kn ...

PDV 25% PNP 0% osnovica 120 kn ...

PDV 10% PNP 3% osnovica 60 kn ...

PDV 10% PNP 0% osnovica 20 kn ...

Dec 23, 2012 at 7:03 PM

Nisam baš siguran da li se može poslati više istih stopa poreza sa različitom osnovicom unutar XML-a.

Dec 23, 2012 at 7:31 PM

PDV i PNP moraš definitivno slati odvojeno. I mislim da ne možeš dvaput ponoviti istu stopu poreza...  Znači kao osnovicu PDV-a od 25 % moraš prikazati 50 kn + 120 kn...

 <tns:Pdv>
  <tns:Porez>
   <tns:Stopa>25.00</tns:Stopa>
   <tns:Osnovica>170</tns:Osnovica>
   <tns:Iznos>42.50</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
  <tns:Porez>
   <tns:Stopa>10.00</tns:Stopa>
   <tns:Osnovica>80.00</tns:Osnovica>
   <tns:Iznos>8.00</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
 </tns:Pdv>
 <tns:Pnp>
  <tns:Porez>
   <tns:Stopa>3.00</tns:Stopa>
   <tns:Osnovica>110.00</tns:Osnovica>
   <tns:Iznos>3.30</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
 </tns:Pnp>

Dec 23, 2012 at 8:01 PM

CIS prima jedno i drugo, po meni je PBDudek predložio ispravnije riješenje..

Dec 23, 2012 at 8:58 PM

što znači CIS prima i jedno i drugo?

 

Dec 23, 2012 at 9:31 PM
emu wrote:

PDV i PNP moraš definitivno slati odvojeno. I mislim da ne možeš dvaput ponoviti istu stopu poreza...  Znači kao osnovicu PDV-a od 25 % moraš prikazati 50 kn + 120 kn...

 

 <tns:Pdv>
  <tns:Porez>
   <tns:Stopa>25.00</tns:Stopa>
   <tns:Osnovica>170</tns:Osnovica>
   <tns:Iznos>42.50</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
  <tns:Porez>
   <tns:Stopa>10.00</tns:Stopa>
   <tns:Osnovica>80.00</tns:Osnovica>
   <tns:Iznos>8.00</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
 </tns:Pdv>
 <tns:Pnp>
  <tns:Porez>
   <tns:Stopa>3.00</tns:Stopa>
   <tns:Osnovica>110.00</tns:Osnovica>
   <tns:Iznos>3.30</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
 </tns:Pnp>

 


slažem se s ovim što kaže @emu, jer ne možeš slati dva puta istu poreznu stopu

Dec 24, 2012 at 5:21 AM

Na pitanje @mikropro sam odgovorio u smislu porezne rekapitulacije na ISPISU RAČUNA, gdje je jedino na navedeni način moguće zbrojiti osnovice, PDV i PNP, pa da je zbroj suma jednak iznosu računa, što smatram najjasnijim prikazom. Tehnička specifikacija je je potpuno decidirana kako se porezi prikazuju u XML-u koji se šalje u CIS i za navedeni primjer ga je @emu ispravno naveo.