Kako rješavate razlike preračunatih stopa?

Dec 19, 2012 at 6:56 PM
Edited Dec 19, 2012 at 7:01 PM

Pozdrav,

kod kucanja svih artikala koji imaju jednu poreznu stopu i PNP, zbrojena osnovica, porez i PNP daju u lipu točan rezultat:

 

<tns:Pdv><tns:Porez><tns:Stopa>10.00</tns:Stopa><tns:Osnovica>57.52</tns:Osnovica><tns:Iznos>5.75</tns:Iznos></tns:Porez></tns:Pdv>
<tns:Pnp><tns:Porez><tns:Stopa>3.00</tns:Stopa><tns:Osnovica>57.52</tns:Osnovica><tns:Iznos>1.73</tns:Iznos></tns:Porez></tns:Pnp>
<tns:IznosUkupno>65.00</tns:IznosUkupno>

 

Međutim ako se tu umješa i druga porezna stopa. dolazi i do 3 lipe razlike:

<tns:Pdv><tns:Porez><tns:Stopa>25.00</tns:Stopa><tns:Osnovica>65.43</tns:Osnovica><tns:Iznos>34.36</tns:Iznos></tns:Porez>
<tns:Porez><tns:Stopa>10.00</tns:Stopa><tns:Osnovica>36.22</tns:Osnovica><tns:Iznos>14.40</tns:Iznos></tns:Porez></tns:Pdv>
<tns:Pnp><tns:Porez><tns:Stopa>3.00</tns:Stopa><tns:Osnovica>85.26</tns:Osnovica><tns:Iznos>2.56</tns:Iznos></tns:Porez></tns:Pnp>
<tns:IznosUkupno>153.00</tns:IznosUkupno>

 

Dal da se to ignorira, ili su se kolege informatičari iz Apisa sjetili nekako i tu razliku ubaciti?

Dec 19, 2012 at 8:57 PM

<tns:Stopa>10.00</tns:Stopa><tns:Osnovica>36.22</tns:Osnovica><tns:Iznos>14.40</tns:Iznos>

36,22 + 10 % = 14.40 ??? 

Dec 19, 2012 at 9:56 PM

Hvala, valjda sam već pomalo ćorav...Počeo sam proizvoditi ozbiljne bugove...

 

Hvala.

Dec 19, 2012 at 9:58 PM

Nema na cemu :)