CheckSignature u .NET 4.0 uvijek false

Dec 19, 2012 at 4:53 PM

Vezano za provjeru potpisa, identičan kod u aplikaciji kojoj je target framework .NET 4.0 ne prolazi, odnosno CheckSignature metoda uvijek vraća false, dok kod target frameworka .NET 3.5 radi uredno, odnosno vraća true.

Ima li iko riješenje za ovo, pošto ne mogu prebaciti projekt u .NET 3.5

Dec 20, 2012 at 2:31 PM

Imam isti problem pa ako ima netko rješenje bilo bi odlično!

Dec 20, 2012 at 3:28 PM

Još uvijek nema rješenja, za sada sam odustao i jednostavno ne provjeravam potpis.

Ako rješim svakako ću postat na forumu.

Dec 20, 2012 at 4:18 PM

Imam isti problem pa ako ima netko rješenje bilo bi odlično!

Dec 20, 2012 at 4:18 PM

Imam isti problem pa ako ima netko rješenje bilo bi odlično!

Dec 20, 2012 at 4:20 PM

Mislim da ću i ja odustati na neko vrijeme. Ukoliko nađem rješenje također ću postati na forumu.