COM Problem DohvatiStatusCisServisa()

Dec 18, 2012 at 7:50 PM

Pozdrav.

Okruženje xHarbour i Raverus.FiskalizacijaDEV.COM

Problem je slijedeći:

 

1.  kreiram objekt

 oCIS     := CREATEOBJECT("Raverus.FiskalizacijaDEV.COM.CentralniInformacijskiSustav")

 

2. dohatim status servera

cFStatus := oCIS:DohvatiStatusCisServisa()

varijabla cFStatus dobije vrijednost 'green' . Sve je OK

 

3. promjenim vrijednost .COM varijable CisUrl

 oCIS:CisUrl :="https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService"

 

 

4. ponovo provjerim status

cFStatus := oCIS:DohvatiStatusCisServisa()

varijabla cFStatus ponovo ima vrijednost 'green'.

Dali to znači da je server porezne uprave online ili je greška u .COM funkcijama?

Ako pokušam poslati neki xml sa produkcijskim certifikatom na taj server program se "objesi"!!!

 

Molim mišljenje

DrNovak

 

Dec 18, 2012 at 7:56 PM
Edited Dec 18, 2012 at 7:58 PM

Dohvat statusa CIS servera nije povezan sa url adresom cis objekta. fDev servis pri dohvatu statusa salje 0.00 vrijednosti na test url i vraca odziv... promjena cis url objekta ne mijenja url adresu na kojoj servis za dohvat statusa dobija informaciju o statusu... dakle, bez obzira koji url parametar instancirao, uvijek ces dobiti status testnog servisa, cak i kada zazivi produkcija.

Nije preporucljivo u produkciji koristiti dohvatiStatusCisServisa jer bi mogao dobiti false positive ili false negative rezultat. dakle, nikako se ne oslanjati na ovaj "fičr" u produkciji.

Dec 18, 2012 at 8:32 PM

dkustec je to dobro objasnio, više o statusu ovdje: http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/10/22/Centralni-informacijski-sustav-(CIS)-status-sluzbenog-testnog-web-servisa.aspx