Kratki pregled svih radnji vezanih uz fiskalizaciju

Dec 18, 2012 at 12:12 PM
Edited Dec 18, 2012 at 12:12 PM

Stiglo mi je na mail, vjerujem da će biti zanimljivo i ostalima

http://www.teb.hr/media/150345/fiskalizacija%20na%20jednostavan%20na%C4%8Din.pdf

 

Admin neka premjesti ako treba