Problem source code

Dec 13, 2012 at 3:14 PM

Pozdrav,

Imam problem s učitavanjem nove verzije source coda ver. 17936 u moj visual studio 2010.

VS mi javlja 'The selected file is solution file, bat was created by never version of this aplication ..

Do sada mi je prijašnje source codov-e uredno učitavao.

Nisam baš stručnjak pa ako može pomoć da učitam ovu verziju

 

Dec 13, 2012 at 3:29 PM

Pokreni csproj, ne sln.

Dec 13, 2012 at 6:39 PM
Edited Dec 13, 2012 at 6:40 PM

Ili editiraj sln file notepadom i promijeni u prvom redu Format Version u 11.00.

Nisam siguran da je najsigurnije rješenje, ali meni radi...