Nova pitanja i odgovori na stranicama PU

Dec 12, 2012 at 9:41 AM

Nisam siguran koliko je ovo staro/novo, ali, eto, ima nekih konretnih odgovora: http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp