Produkcijski servisi informacije

Dec 11, 2012 at 8:36 AM

Da li itko ima podatak od kada će raditi produkcijski server i da li će se mići testirati barem echo na njemu?

Dec 11, 2012 at 8:50 AM

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp

Servis za zaprimanje podataka u produkcijskom sustavu biti će dostupan od 27.12.2012. Pravovremeno ćemo objaviti obavijest o eventualnoj ranijoj dostupnosti servisa.

Dec 11, 2012 at 9:01 AM

Znači ipak mogu pripremiti vreću za spavanje i čekati novu pored kompa u firmi .o(

Dec 11, 2012 at 10:11 AM

Teoretski sve se zna, tako da prebacivanje na produkcijski server ne bi trebao biti nikakav problem...

ALI, ipak je ovo Hrvatska.