Ne prolazi mi zarez unutar prijave poslovnog prostora

Dec 10, 2012 at 8:02 AM

Koristim com componentu unutar clariona. Sve štima ok, osim ako unutar prijave poslovnog prostora, unutar polja radno vrijeme stavim zarez (',) prijava ne prolazi.

Imali neku ideju zašto ?

Kad xml sa zarezom pokušam poslati pomoću exe komponente zarez prolazi .

Dec 10, 2012 at 8:45 AM

Meni se isto to događa i nisam problem uspio nikako drugačije riješiti nego eskejpiranjem znakova:
, ,
) )
"' "
' '
< <
> >
& &

Otvorio sam issue ali nisu uspjeli vidjeti u čemu je problem.

Dec 10, 2012 at 10:02 AM

U stvari ako ti se pojavi taj znak unutar linije ti si ga prikazao kao praznu crtu ili ?

Dec 10, 2012 at 11:15 AM
Edited Dec 10, 2012 at 11:16 AM

Koristeći fReplace od ABCfree template-a:


  fReplace(Loc:Text2Change,',','&#44;')
  fReplace(Loc:Text2Change,')','&#41;')
  fReplace(Loc:Text2Change,'"','&quot;')
  fReplace(Loc:Text2Change,'''','&apos;')
  fReplace(Loc:Text2Change,'<','&lt;')
  fReplace(Loc:Text2Change,'>','&gt;')
  fReplace(Loc:Text2Change,'&','&amp;')

Dec 10, 2012 at 11:40 AM

Puno hvala !

Nego reci mi molim te što radiš sa našim imenima ulica i opčina koji imaju čšćžđ. Oni mi uredno prolaze prema poreznoj, da li je njih potrebno dodatno konvertirat i ako je kako ?

Dec 10, 2012 at 11:49 AM

Kako bi Murphy rekao: "ako radi, ne popravljaj".
Ipak, meni ne prolaze ni ti znakovi, pa i njih mijenjam na isti način koristeći ovaj link.

Dec 10, 2012 at 11:57 AM

Hvala !