Fiskalizacija u turizmu

Dec 6, 2012 at 2:04 PM

Porezna ne odgovara na mailove, a možda netko od vas zna:

a) POS program hotelskog restorana je povezan s recepcijom. Restoranski račun se evidentira kao 'na sobu' te prenosi u trošak sobe, a ispisuje se u restoranu kao i svaki drugi račun s tim da je plaćanje 'na sobu'. Logično bi bilo ne slati račun s POS-a već fiskalizirati recepcijski računi koji sadrži taj račun kao stavku.

b) Turističke agencije su dosad izdavale račune u ime i za račun privatnih iznajmljivača s tim da svaki iznajmljivač ima svoj brojač računa, a svi su izvan sustava PDV-a. Agencija izdaje iznajmljivačima račune za proviziju s PDV-om. U Splitu porezna kaže da treba sve račune izdane u ime i za račun poslati s tim da ti računi trebaju sadržavati i PDV agencije za proviziju. U Zadru kažu ne znamo, a logično bi bilo slati samo agencijske račune.

Dec 6, 2012 at 2:26 PM

Pitanje a)..... Mi smo zauzeli stav da ne fiskaliziramo račun na sobu, umjesto obračuna poreza kratko "T" sa napomenom da je to transakciski račun. Mislimo da tu ne bi bilo ništa sporno..

Dec 6, 2012 at 2:30 PM
abranko wrote:

Pitanje a)..... Mi smo zauzeli stav da ne fiskaliziramo račun na sobu, umjesto obračuna poreza kratko "T" sa napomenom da je to transakciski račun. Mislimo da tu ne bi bilo ništa sporno..

Pa nece moci ici kao "T" ako ti gost plati gotovinom, karticom ....

Po meni je OK ono kaj veli AndrijaS , da se ne Fiskalizira 'na sobu'. Ja bi to 'na sobu' nazvao npr :narudžba ili tako nekako. A kada gost dođe na recepciju platiti onda se Fiskaliziraju sve narudžbe za tu sobu.

Feb 6, 2013 at 7:53 AM
Zanima me pitanje pod b) i da li ima ikakvih novosti kod toga? Ako agencija koja je u sutavu pdv-a radi u ime i za račun privatnog iznajmljivača koji nije u sustavu pdv-a,
a obveznik je fiskalizacije, da li to znači da se fiskalizira račun po OIB-om agencije, certifikatom agencije, te rednim brojem te agencije i PDV-om od 0% ili se fiskalizira račun iz te agencije pod certifikatom privatnog iznajmljivača njegovim OIB-om i rednim brojem privatnog iznajmljivača. Uzeo sam za primjer privatne iznajmljivače ali može biti još n različitih slučajeva prodaje tuđih izleta.
Coordinator
Feb 7, 2013 at 11:06 AM
FIskalizira se pod OIB-om onoga subjekta koji je naveden Internim Aktom kao vlasnik poslovnog prostora.
Dakle, ako je internim aktom vlasnik poslovnog prostora proglašena Agencija, tada se OIB brojem Agencije fiskaliziraju računi.
Ukoliko je to Privatni Iznajmljivač, onda se računi fiskaliziraju njegovim OIB brojem.
Feb 7, 2013 at 12:47 PM
Koliko sam razumio odgovor,
Agencija je u sustavu PDV-a i obveznik je fiskalizacije te ima interni ugovor sa obrtom koji nije u sustavu PDV-a i obveznik je fiskalizacije da će spomenuta agencija prodavati usluge od obrta "u ime i za račun" toga obrta. Tada prilikom izdavanja računa se šalju informacije o agenciji, operater agencije i PDV od 0%(?!!!).? Da li je to zakonski, hoću li uopće dobiti JIR?
Na isti način obrt(ili bilo koja druga firma) može biti u sustavu PDV-a, samo agencija ne želi prikazati taj račun kao svoj prihod(jer je to ustvari i prihod onoga za kojeg ta agencija radi "u ime i za račun").
Mislim da je bitno ovdje napomenuti da to NIJE prihod agencije, nije račun agencije, ali agencija izdaje taj gotovnski račun i preuzima novac, a daljnji tijek novca je definiran internim ugovorom između dvije firme.