NN 133: ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Dec 4, 2012 at 10:03 AM

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_133_2822.html

Dec 4, 2012 at 7:49 PM
Edited Dec 4, 2012 at 11:26 PM

Dakle 03.12.2012. objavljen Zakon u NN. Naježio sam se od članka 38. koji važi 8 dana nakon objave u NN.

Tamo kaže da Ministar financija u roku 30 dana od važenja dakle od 11.12.2012. donese pravilnik gdje može okrenuti

naopačke sve ovo što smo napravili. 30 dan od 11.12.2012 je 11.01.2013. a Zakon važi od 01.01.2013.

Sjeti se npr. ministar 31.12. ma ovaj JIR je malo predugačak mogli bi ga skratiti. Pa toga ima samo u RH, to nije

skladu sa Ustavom.

Dec 4, 2012 at 9:51 PM

e o tome sam ja trubio (samo nisam imao kome - nije mislim ni bilo ovog sajta) jos kad se pojavio prvi prijedlog zakona u 8. mjesecu. ko nam je kriv kad smo pi*kice i mi i nasi klijenti (neka se sami izuzmu oni koji se ne smatraju takvima) pa dopustamo da nam rade sto god zele.

Dec 4, 2012 at 10:37 PM
Edited Dec 4, 2012 at 10:41 PM

Dobro kažeš, kad smo stvarno za k....  Evo kak Slovenci to rade. Čim se kod nas treba o nečem dogovorit i napravit lom, onda odmah netko baci kost o jugonostalgičarima i hrvatinama, partizanima, ustašama i četnicima, o dalmatincima i purgerima, zagorcima i istrijanima, a stvarni problem ode u drugi plan. Ja sam u ovom poslu 20-tak godina i nijedan Zakon nije donesen na vrijeme i s pravom pripremom. Ovo s fiskalizacijom još i nije tako loše. Sjećam se i riječi jednog ministra "Imate vikend pred sobom, pa kaj radite probleme". Evo osim fiskalizacije od nove godine idu i promjene PDV.a, dakle opet nove knjige i obrasci, a o tome do sad ni riječi. Obično pravilnik izađe u NN dan prije početka primjene i to onda antidatiraju kao da je donesen 8 dana prije objave. Mrak od države i vlade. Trebali bi svi poslodavci jedan mjesec organizirano odbit uplatit Liniću PDV i doprinose pa da vidiš panike. A ne da nam on soli pamet kak smo svi nesposobni radit i zaradit. Sve njegove mjere pa i ova fiskalizacija će mu u proračun privremeno dovest nešto kuna, a onda i još novih 25000 nezaposlenih do 5 mj. 2013.