RAČUN ZA PREDUJAM (AVANS)

Nov 27, 2012 at 11:23 AM

Ima li netko INFO o tome kako se tretiraju računi za predujmove u maloprodaji. Jedan naš klijent (prodaja namještaja) je slao upit u PU o tome, ali za sada nema povratne informacije.

Naime u prodaji namještaja prođe dosta vremena od primitka dijela gotovine, kartičnog plaćanja etc. po nekoj ponudi, sve do konačnog izdavanja računa kada se storniraju ranije izdani računi za predujam.

Vjerujem da nismo jedini sa ovim ?, a nisam primjetio da je o tome do sada pričalo.

 

Nov 27, 2012 at 11:28 AM
dalmatko wrote:

Ima li netko INFO o tome kako se tretiraju računi za predujmove u maloprodaji. Jedan naš klijent (prodaja namještaja) je slao upit u PU o tome, ali za sada nema povratne informacije.

Naime u prodaji namještaja prođe dosta vremena od primitka dijela gotovine, kartičnog plaćanja etc. po nekoj ponudi, sve do konačnog izdavanja računa kada se storniraju ranije izdani računi za predujam.

Vjerujem da nismo jedini sa ovim ?, a nisam primjetio da je o tome do sada pričalo.

 

Gle,

meni se to cini jako jednostavno : u koliko je usluga plaćena gotovinom ( u to ulaze i karice i kaj sve ne ) onda je trgovac, prodavač, proizvođač dužan taj račun "fiskalizirati". Čim se primi neki iznos gotovine ( a u to ulaze i kartice ) taj se iznos mora fiskalizirati.
I to bi po meni bilo to.

Ako sam u krivu neka me se ispravi... 

 

Nov 27, 2012 at 11:32 AM

Slažem se potpuno.

Ali klijent dvoji o tome, uz to nema ni odgovora iz PU pa sam odlučio konzultirati ekipu koja mora znati i više od onih koji su pisali zakone :)

Nov 27, 2012 at 11:35 AM
dalmatko wrote:

Slažem se potpuno.

Ali klijent dvoji o tome, uz to nema ni odgovora iz PU pa sam odlučio konzultirati ekipu koja mora znati i više od onih koji su pisali zakone :)

A zakon je jednostavan:

 

KONAĈNI PRIJEDLOGZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOMI.

TEMELJNE ODREDBE

Ĉlanak 1.

Ovim se Zakonom ureĎuje postupak fiskalizacije u prometu  gotovinom, obveznici  fiskalizacije, sadržaj računa za provedbu fiskalizacije, voĎenje Evidencije obveznika fiskalizacije u prometu gotovinom, provedba  postupka  fiskalizacije, plaćanje izmeĎu obveznika fiskalizacije gotovim novcem te nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Nov 27, 2012 at 12:35 PM

Kako izdaješ dokumnete, tako ih i fiskaliziraš.

Daš račun za avans, fiskaliziraš ga.

Daš Storno računa za avans, fiskaiziraš ga (da, da, s negativnim stavkama)

Daš Konačni račun, fiskaliziraš ga.

I to je to sve pet.

Jan 18, 2013 at 12:08 PM

Sve super, dok ne dodje do ove situacije:

Blagajna je spojena sa POS uređajem.

Račun za avans je naplaćen karticom.

Storno računa za avans - način naplate kartica, nemoguće izvršiti (ne mogu naplatiti negativan iznos u ovom slučaju!)

Jedini način je avans staviti kao stavku, što naravno naš srednjevjekovni zakon ne dopušta....

Jan 18, 2013 at 12:16 PM
paolashultz wrote:

Sve super, dok ne dodje do ove situacije:

Blagajna je spojena sa POS uređajem.

Račun za avans je naplaćen karticom.

Storno računa za avans - način naplate kartica, nemoguće izvršiti (ne mogu naplatiti negativan iznos u ovom slučaju!)

Jedini način je avans staviti kao stavku, što naravno naš srednjevjekovni zakon ne dopušta....

A zakaj se nemre napraviti storno racuna sa vrstom naplate kartica ????

Jan 18, 2013 at 12:54 PM
goranv13 wrote:
paolashultz wrote:

Sve super, dok ne dodje do ove situacije:

Blagajna je spojena sa POS uređajem.

Račun za avans je naplaćen karticom.

Storno računa za avans - način naplate kartica, nemoguće izvršiti (ne mogu naplatiti negativan iznos u ovom slučaju!)

Jedini način je avans staviti kao stavku, što naravno naš srednjevjekovni zakon ne dopušta....

A zakaj se nemre napraviti storno racuna sa vrstom naplate kartica ????

Pa pise ti... Blagajna je spojena s POS uredjajem, dakle blagajna inicira transakciju, i zavrsava transakciju nakon odgovora s POS-a. POS ne dozvoljava storno zakljucene transakcije (vecina dozvoljava storno zadnje, neki dozvoljavaju storno danasnje, nema nacina za storniranje jucerasnje), nema nacina za napraviti transakciju u minus. I sad?

Jan 18, 2013 at 1:07 PM

U prvom postu pišeš: ...sve do konačnog izdavanja računa kada se storniraju ranije izdani računi za predujam

Kako si ga stornirao do sada tako ga storniraš i sad. Iako po meni nema potrebe ništa stornirati, napraviš novi račun gdje je ukupni iznos umanjen za avans (recimo stavka avans sa minus iznosom). To je iznos za platiti, i iznos koji šalješ u PU. Tako radi naš program veleprodaje, imaš iznos plaćeno avansom, valjda i u maloprodaji smiješ isto napraviti.

Jan 18, 2013 at 1:13 PM

Ma tako radi 99% sw-a kod nas. Storno avansa kao stavke u konačnom računu je praksa koja se provodi u cijelom svijetu, ali kod nas nije u skladu sa zakonom. I onda dodje stranac na ljetovanje i ti mu daš 2 računa (jedan storno računa za predujam i drugi u cijelom iznosu), i onda mu kalkulatorom izračunaš koliko je dužan, a on te zbunjeno gleda...

Jan 18, 2013 at 1:14 PM
acmevagabundo wrote:

U prvom postu pišeš: ...sve do konačnog izdavanja računa kada se storniraju ranije izdani računi za predujam

Kako si ga stornirao do sada tako ga storniraš i sad. Iako po meni nema potrebe ništa stornirati, napraviš novi račun gdje je ukupni iznos umanjen za avans (recimo stavka avans sa minus iznosom). To je iznos za platiti, i iznos koji šalješ u PU. Tako radi naš program veleprodaje, imaš iznos plaćeno avansom, valjda i u maloprodaji smiješ isto napraviti.


sorry.

nisam ja postavljao daljnja pitanja, nego "paolashultz". A nije ni vezano na moje prvo pitanje.

Ja sam kasnije dobio odgovor iz PU, i sve mi je jasno.

Jan 18, 2013 at 1:19 PM
dalmatko wrote:
acmevagabundo wrote:

U prvom postu pišeš: ...sve do konačnog izdavanja računa kada se storniraju ranije izdani računi za predujam

Kako si ga stornirao do sada tako ga storniraš i sad. Iako po meni nema potrebe ništa stornirati, napraviš novi račun gdje je ukupni iznos umanjen za avans (recimo stavka avans sa minus iznosom). To je iznos za platiti, i iznos koji šalješ u PU. Tako radi naš program veleprodaje, imaš iznos plaćeno avansom, valjda i u maloprodaji smiješ isto napraviti.


sorry.

nisam ja postavljao daljnja pitanja, nego "paolashultz". A nije ni vezano na moje prvo pitanje.

Ja sam kasnije dobio odgovor iz PU, i sve mi je jasno.

Hm meni nije, jer u ovom slučaju koji navodim zakon je neprovediv, i baš me zanima što PU misli o tome. 

Jan 18, 2013 at 4:12 PM
Edited Jan 18, 2013 at 4:14 PM
paolashultz wrote:
goranv13 wrote:
paolashultz wrote:

Sve super, dok ne dodje do ove situacije:

Blagajna je spojena sa POS uređajem.

Račun za avans je naplaćen karticom.

Storno računa za avans - način naplate kartica, nemoguće izvršiti (ne mogu naplatiti negativan iznos u ovom slučaju!)

Jedini način je avans staviti kao stavku, što naravno naš srednjevjekovni zakon ne dopušta....

A zakaj se nemre napraviti storno racuna sa vrstom naplate kartica ????

Pa pise ti... Blagajna je spojena s POS uredjajem, dakle blagajna inicira transakciju, i zavrsava transakciju nakon odgovora s POS-a. POS ne dozvoljava storno zakljucene transakcije (vecina dozvoljava storno zadnje, neki dozvoljavaju storno danasnje, nema nacina za storniranje jucerasnje), nema nacina za napraviti transakciju u minus. I sad?

Imaš samo dvije mogućnosti: Račun sa razlikom za doplatu ili storno prvog i cijeli račun. To što je kasa spojena sa kartičarom i kako završava transakcija rješava program ;-)

Jan 22, 2013 at 5:22 AM

Moji komitenti su po pitanju gotovinskih predujmova vrlo zahtjevni i bilo je svakakvih naizgled nerješivih situacija, ali sam im svima nametnuo rješenje koje mi se čini da je najprirodnije i dosada nitko nije imao problema s inspekcijama, pa smatram da je i pravilno:

1. Račun za predujam: način plaćanja gotovina, kartice, čekovi.., - u CIS ide G, K, C...

2. Storno računa za predujam (negativni iznosi i porezi):

  a) storno predujma po izdanom računu za robu/usluge - način plaćanja nema, već oznake predujma/predujmova koji se storniraju sa pripadnim iznosom/iznosima - u CIS ide O

  b) storno predujma zbog povrata (kada ne dođe do realizacije/isporuke) - način plaćanja isključivo gotovina (jer se ne može provući kartica na -100 kn niti primiti ček na -150) - u CIS ide G

3. Račun za robu/uslugu: način plaćanja predujam (eventualno + gotovina, kartice, čekovi za dijelom plaćene predujmom) - u CIS ide O

Znači, kupac u stvarnosti plaća pri izdavanju predujma, ukoliko traži povrat u stvarnosti mu se vraća gotovina, te eventualno nadoplaćuje račun za robu/usluge ukoliko ga predujam ne pokriva u cijelosti.

Jan 22, 2013 at 4:20 PM

Citiram : 

"U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost za primljeni predujam porezni obveznik mora ispostaviti račun za predujam, za koji se u smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, mora provesti postupak fiskalizacije, ako je naplaćen sredstvima koja se smatraju gotovinom (novčanice, čekovi, kartice). Nakon što će isporuka biti obavljena porezni obveznik treba, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ispostaviti račun u kojem se zaračunava cjelokupna isporuka dobra odnosno obavljena usluga, a račun za predujam se poništava (stornira). Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajući primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da treba fiskalizirati (i knjigovodstveno evidentirati) sva 3 dokumenta: račun za predujam, račun za storniranje računa predujma (s negativnim iznosima) te novi račun za isporuku dobra odnosno obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje utvrđujete svojim internim aktom."