Brojevi računa

Nov 26, 2012 at 5:03 AM

Recimo da firma na početku 2013. godine započne izdavati račune 1/2013, 2/2013, 3/2013...  i tek npr. u 5. mjesecu nabavi certifikat i software, jer nije bila obavezna ući u sustav fiskalizacije 1.1.2013. Da li tada ta firma čiji su računi u trenutku ulaska u sustav fiskalizacije došli do broja npr. 1500/2013, može nastaviti izdavati račune s istim brojačem, ali u formatu kakav zahtijeva fiskalizacija, dakle, 1501/POSL1/1, 1502/POSL1/1, 1503/POSL1/1, ili mora početi izdavati račune od broja 1 (1/POSL1/1, 2/POSL1/1, 3/POSL1/1...), iako je sredina godine?

Nov 26, 2012 at 5:29 AM

Trebaš unaprijed razmišljati o takvim stvarima i trebaš sa ispravnom numeracijom (odnosno sa numeracijom prilagođenom fiskalizaciji) krenuti od početka godine.